Moottorikelkkailupalvelut

Moottorikelkkoja käytetään kuluttajille suunnattuna palveluna kahdella eri tavalla: moottorikelkkasafareilla ja vuokrattuina. Asiakkaiden turvallisuudesta vastaavat sekä moottorikelkkasafaripalvelun tarjoaja että moottorikelkan vuokraaja. Seuraavassa kuvataan moottorikelkkasafareiden turvallisuusvaatimuksia.
 

Asiakirjat kuntoon
 

Laadi moottorikelkkasafarista turvallisuusasiakirja. Ota turvallisuusasiakirjassa huomioon kaikki palvelun eri vaiheet varustautumisesta ja opastuksesta aina safarin loppuun asti.

Kuvaa safareilla käytetyt reitit turvallisuusasiakirjassa niin, että erityisesti reittien lähtöpaikat, pelastuspisteet, pituus, vaativuus ja erityiset vaaranpaikat tulevat riittävän tarkasti kuvattua. Voit käyttää karttoja apuna reittien kuvaamisessa.

Turvallisuusasiakirjaan kuuluu myös kuvaus siitä, miten reitit valitaan ja miten reittien ja kaluston turvallisuus tarkastetaan kauden aluksi ja kauden aikana.
 

Tunnista vaarat
 

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota moottorikelkkapalvelun vaarojen tunnistamisessa niiden lisäksi huomioon ainakin seuraavia asioita:

 • reittien erityispiirteet ja vaarat
  • teiden, vesistöjen, latujen ja muiden reittien ylitykset ja risteykset
  • nopeusrajoitukset
  • erityisen kapeat tai jyrkät kohdat
  • erityisen huonokuntoiset kohdat
  • erityisen pitkät reitit
  • kielletyt alueet tai ajosuunnat
 • asiakkaiden osaaminen ja taitotaso
  • moottorikelkan ajokokemus
  • kielitaito ja kyky omaksua opastusta
  • taitotasoltaan ja odotuksiltaan eritasoinen ryhmä
 • kalustoon ja varusteisiin liittyvät vaarat
  • tekniset viat
  • hätäkatkaisimen ja nopeudenrajoittimen toiminta
  • hallintalaitteiden käytön opastus ja mahdolliset virhetilanteet
  • matkapuhelinten katvealueet
 • olosuhdetekijät
  • sää- ja keliolosuhteet
  • lumi- ja jäätilanne
  • sivullisten toiminta (muut kelkkailijat, hiihtäjät, jalankulkijat, eläimet)
 • poikkeavat tilanteet
  • lumimyrsky tai muu nopea säämuutos
  • asiakkaan eksyminen ryhmästä
  • onnettomuus tai sairauskohtaus
    

Tietojen antaminen kuluttajille
 

Palveluiden markkinointimateriaalin pitää vastata tarjottavia toimintoja ja turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi mainoskuvissa olevien moottorikelkkailijoiden pitää käyttää kypärää ja muita asianmukaisia varusteita, eikä kuvissa saa esiintyä vaarallisia toimintatapoja, esim. hyppyjä moottorikelkalla.

Huolehdi, että asiakkaille annetaan riittävä opastus moottorikelkkasafareilla vaadittavaan osaamiseen ja varusteisiin sekä moottorikelkan toimintaan ja käyttöön. Anna osallistujille safarin turvallisuudesta riittävät tiedot. Tietojen perusteella asiakkaan on itse kyettävä päättämään, haluaako ja pystyykö hän osallistumaan safarille vai ei.

Varmista safarille osallistuvien asiakkaiden osaaminen ja valmius kelkan kuljettamiseen ennen liikkeellelähtöä. Asiakkaan pitää kyetä hallitsemaan kelkka kaikissa reitillä vastaan tulevissa tilanteissa ja asiakkaan on osattava kelkkailun perussäännöt, käsimerkit ja turvallisuusohjeet. Perehdyttämistä ja ajokokeilua varten on hyvä rajata turvallinen harjoittelupaikka. Varmista kaikkien asiakkaiden halukkuus osallistua safarille perehdytyksen jälkeen.