Många begränsningar hindrar konsumenter från att införa fyrverkeripjäser från utlandet

Tukes 28.12.2012 8.00
Pressmeddelande

Lagen begränsar import, försäljning, användning och transport av fyrverkeripjäser på många sätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en del av begränsningarna även gäller konsumenter som skulle vilja köpa produkter från ett annat land för eget bruk.


Det finns två orsaker till att det är svårt för konsumenter att köpa produkter på laglig väg. För det första måste fyrverkeripjäser säljas direkt till kunden på ett försäljningsställe som godkänts av räddningsverket. Av denna orsak är det förbjudet att beställa fyrverkeripjäser på nätet och skicka dem per post. För det andra är det i Finland enbart tillåtet att använda fyrverkeripjäser som är godkända av Tukes eller CE-märkta och uppfyller de nationella specialbestämmelserna. Många fyrverkeripjäser som godkänts nationellt i andra länder får därför inte användas i Finland eller importeras hit.

Det är förbjudet att transportera fyrverkeripjäser på passagerarfartyg, till exempel på rutterna från Estland, Sverige och Tyskland. Därför är det olagligt att införa fyrverkeripjäser med egen bil på en bilfärja över Finska viken. Det är också förbjudet att transportera fyrverkeripjäser med flyg.

Privatpersoner kan dock införa fyrverkeripjäser från utlandet, om pjäserna är CE-märkta och transporteras med bil hela vägen. Produkter kan införas för eget bruk till exempel från Norge eller Sverige i samband med en turistresa. Fyrverkeripjäserna måste dock vara av en typ som inte är förbjuden i Finland. Hos oss är bland annat stora raketer och smällare förbjudna.

Däremot är det inte möjligt att införa fyrverkeripjäser från Ryssland på laglig väg, även om man transporterar dem med egen bil. Eftersom produkterna inte har kontrollerats i enlighet med de bestämmelser som gäller i Finland är det olagligt att införa dem till landet och använda dem här. Till skillnad från de nordiska länderna tillämpar Ryssland inte EU:s produktregler – som ligger till grund för Finlands fyrverkeriförfattningar – på fyrverkeripjäser.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa, tfn 029 5052 372
Säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 029 5052 427
[email protected]