Leikki- ja huvipuistot

Tähän osioon kuuluvat leikkiin ja huvitteluun tarkoitetut palvelut, kuten kuntien ylläpitämät ja taloyhtiöiden yhteiskäytössä olevat ulkoleikkipaikat, trampoliinipuistot ja muut sisäaktiviteettipuistot sekä huvipuistot ja kiertävät tivolit. Leikkiin ja huvitteluun tarkoitettujen palveluiden tärkeimpiä käyttäjiä ovat lapset, nuoret ja perheet.

Leikki- ja huvipuiston palveluntarjoaja, käytännössä yritys, kunta tai taloyhtiö, vastaa palvelun turvallisuudesta.

Palveluntarjoaja vastaa mm. seuraavista:

 • käytettävät laitteet ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia.
 • laitteet asennetaan turvallisesti
 • laitteita käytetään turvallisesti
 • laitteita huolletaan säännöllisesti ja asianmukaisesti
 • erilaisille sisäaktiviteettipuistoille, sisäleikkipaikoille, ulkoleikkipaikoille ja huvipuistoille laaditaan turvallisuusasiakirja
 • tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista pidetään kirjaa ja vakavat tapaturmat ilmoitetaan Tukesiin.

Standardit turvallisuuden varmistamisessa

Leikkivälineitä ja huvipuistolaitteita koskevia standardeja on paljon. Standardeissa esitetään tapoja, joilla voidaan saavuttaa lainsäädännön vaatimukset. Riittävästä turvallisuudesta voit varmistua kuitenkin myös muilla tavoin.

Leikki- ja huvipuistojen suunnittelussa, välineiden hankinnassa, rakentamisessa ja käytössä kannattaa hyödyntää esimerkiksi alla lueteltuja standardeja:

 • SFS-EN 1176:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osat 1-11.
 • SFS-EN 1177:2008 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Kriittisen putoamiskorkeuden määritysmenetelmä.
 • SFS-EN 14960: 2013 Ilmalla täytettävät leikkivälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 14974:2010 Rullalautailualueet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • SFS-EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures. Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls
 • SFS-EN ISO 23659:2022 Urheilu- ja vapaa-ajan alueet. Trampoliinipuistot. Turvallisuusvaatimukset

 • SFS-EN 13814:2004 Fairground and amusement park machinery and structures. Safety
 • ISO 17842-1-3:2015 Safety of amusement rides and amusement devices