Leirien turvallisuus

Leirin järjestäjä vastaa siitä, että leiri on turvallinen.

Voit edistää leirin turvallisuutta, kun suunnittelet leirin huolellisesti ja arvioit riskit. Samalla voit järjestää asiakkaille unohtumattomia elämyksiä.

Kuka valvoo palvelun turvallisuutta?

Tukes valvoo leirejä asiakkaiden turvallisuuden näkökulmasta, mutta leiritoimintaan liittyy yleensä myös terveydensuojelun viranomaisten valvontaa esim. ruokapalveluiden ja majoituksen osalta.

Asiakirjat kuntoon

Leirin järjestäjän pitää laatia turvallisuusasiakirja, jos leirillä on tarjolla seikkailu- tai ohjelmapalveluita, kuten esimerkiksi ratsastus, melonta, kiipeily tai vaativa vaellus, tai leiriläisillä on mahdollisuus uida joko luonnonvesissä tai uimahallissa. Muiden, pienempiriskisten leirien osalta leirin järjestäjän pitää itse arvioida turvallisuusasiakirjan tarve.

Turvallisuusasiakirja voi aina olla hyödyksi leirin turvallisuuden parantamisessa.

Tunnista vaarat

Leirin järjestäjä, tunnista seuraavat riskit ja minimoi niistä aiheutuvat vaarat:

 • Huomioi, että uimarannalla, veneilyssä ja muissa vesiaktiviteeteissä pitää olla leiriläisiä valvomassa täysi-ikäinen ja pelastus- sekä ensiaputaitoinen henkilö.
 • Varmista, että leiriläisten käyttämällä rannalla on tarpeelliset varusteet pelastamiseen ja avun hälyttämiseen, esim. ilmoitustaulu, jossa hätätilanneohjeet yhteystietoineen, pelastusrengas.
 • Selvitä leiriläisten uimataidot etukäteen!
 • Jos järjestät ratsastusleirejä, huomioi ratsastuksen lisäksi muun vapaa-ajan ohjelman turvallisuus.
 • Ratsastusleireillä ole tarkkana hevosten valinnassa sopiville ratsastajille. Ratsastusleireille osallistuu eri taitotason ratsastajia.
 • Kiipeilyssä tarkista käytettävät alueet, ettei kiipeilijä pudotessaan loukkaa itseään.
 • Trampoliineilla valvo käyttöä ja rajoita hyppijöiden kertamäärää. Turvallisinta on ohjeistaa hyppimään yksi leiriläinen kerrallaan.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Kun järjestät leirejä, huomioi seuraavia asioita:

 • Pidä kirjaa vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Tee korjauksia havaintojen pohjalta. Vakavista onnettomuuksista tai tapaturmista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.
 • Laadi turvallisuusasiakirja, jossa tunnistat palveluun liittyvät vaaranpaikat. Leiritoiminnassa kannattaa huomioida toimintojen rajoittaminen esim. myöhään illalla, jolloin leiriläiset ovat jo väsyneitä ja alttiimpia tapaturmille.
 • Jos leirillä veneillään, huolehdi, että veneissä on oltava tarpeellinen varustelu: äyskäri, ankkuri ja köysi sekä kunnossa olevat airot, unohtamatta veneen mahdollista tulppaa. Kaikilla veneellä liikkuvilla leiriläisillä olla pelastusliivit päälle puettuna.
 • Käy ennen leirejä koko henkilökunnan kanssa läpi, miten hätätilanteessa toimitaan.

Suunnittelussa huomioitavaa

Kun suunnittelet leirejä, huomioi seuraavia asioita:

 • asiakasryhmät, erityisryhmät, uimataidottomat
 • valvojien tarve
 • olosuhteet ja ohjelma
 • reitit, esim. vaelluksilla ja maastoratsastuksessa
 • sääolosuhteet
 • henkilökunnan toiminta hätätilanteissa
 • turvallisuusasiakirjan laatiminen.

Vaatimuksia välineille

 • Huolehdi, että trampoliinit soveltuvat asiakaskäyttöön. Tarkista trampoliinin suojaverkon kunto ja valvo, että trampoliinilla on vain yksi hyppijä kerrallaan. Jos trampoliinin käyttöä ei pystytä valvomaan, sitä ei pidä tarjota leiriläisille.
 • Jos leirillä veneillään, varmista, että veneissä on tarpeellinen varustelu: äyskäri, ankkuri ja köysi sekä kunnossa olevat airot, unohtamatta veneen mahdollista tulppaa. Kaikilla veneellä liikkuvilla leiriläisillä tulee olla pelastusliivit päälle puettuna.
 • Varmista kiipeilyssä käytettävien rakenteiden, välineiden ja varusteiden kestävyys, lujuus ja kunto säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla.
 • Varmista, ettei kiipeilyn putoamisalueella ei ole rakenteita tai välineistöä, joihin putoava kiipeilijä voisi loukata itsensä.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Perinteisessä leirikirjeessä kerrotaan leirille mukaan pakattavat varusteet, mutta Tukes suosittelee, että kerrot leirikirjeessä myös turvallisuusinfon. Erilaisten allergioiden ja sairauksien kartoittaminen on turvallisuuden näkökulmasta tärkeää, samoin leirin ohjelma ja valvojien määrä.