Benji-hypyt

Vastuu benji-hypyn turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, eli yrityksellä tai toimijalla, joka tarjoaa palvelun.
 

Asiakirjat kuntoon


Benji-hyppyjen järjestäjän pitää laatia turvallisuusasiakirja. Benji-hyppyjä järjestetään usein esimerkiksi erilaisten festivaalien ja muiden yleisötapahtumien yhteydessä ja hyppypaikat ja olosuhteet vaihtelevat.  Asiakirjassa on tämän vuoksi hyvä kiinnittää erityistä huomiota erilaisten hyppypaikkojen erityispiirteisiin, kuten hyppy- ja laskeutumisalueisiin sekä hyppyalustoihin ja liikuteltavan hyppylaitteiston asennuksiin. 

Tapahtumien yhteydessä tapahtuman järjestäjän ja benji-hyppyjen järjestäjän on hyvä huomioida benji-hyppyjen turvallisuus osana tapahtuman kokonaisturvallisuutta.
 

Tunnista vaarat
 

Benji-hyppyjen järjestäjä, tunnista seuraavat riskit ja minimoi niistä aiheutuvat vaarat:

 • hyppääjän terveydentila
 • ohjeiden ymmärtäminen
 • varusteiden kunto
 • hyppypaikka
 • olosuhteet. 
   

Suunnittelussa huomioitavaa 
 

Kun suunnittelet benji-hyppyjen järjestämistä, huomioi seuraavia asioita:

 • Laadi turvallisuusasiakirja. 
 • Valitse käytettävät varusteet hyppääjän mukaan. 
 • Varmista oikeanlaisen hyppyköyden valinta punnitsemalla hyppääjä. Valjaat eivät saa irrota kesken hypyn ja valjaiden istuvuus kullekin hyppääjälle on erikseen varmistettava.   
 • Huolehdi, että hyppyvarusteille on asianmukaiset varajärjestelmät. Esimerkiksi nilkkavaljaat varmistetaan kokovartalo- tai lantiovaljailla, joissa on lisäosana rintakiinnitys. 
 • Huolehdi varusteiden kunnosta.
 • On suositeltavaa, että tutustut alan muihin kansainvälisiin turvallisuusohjeisiin.
   

Turvallisuuden hyvät käytännöt
 

Jos olet alalla toimiva yrittäjä, Tukes suosittelee, että tutustut alan kansainvälisiin turvallisuusohjeisiin. 

Suomessa ei ole omaa benji-hyppy-yhdistystä, joka olisi laatinut alalle yhteisen turvallisuusohjeistuksen, eikä benji-hypyistä ole olemassa eurooppalaisia EN- tai kansainvälisiä ISO-standardeja.  

Alan yrittäjät turvautuvat tyypillisesti kansainväliseen koulutukseen ja turvallisuusohjeistukseen. Esimerkiksi Iso-Britannian turvallisuusviranomainen HSE, Health and Safety Executive, on julkaissut benji-hyppyjen turvallisuutta koskevan ohjeen.

Lainsäädäntö