FINAS-akkreditointipalvelu

Aino Ahosilta, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 131 

Reetta Grenman, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 129 

Sanna Haimi-Ilvonen, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 206 

Mari Karvonen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 211 

Tiina Kauppila, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 191 

Satu Lehikoinen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 215 

Hillevi Lehto, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 130 

Susanna Lehto, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 037 

Katriina Luoma, sektionschef

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 102 

Liisa Matilainen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 218 

Pirjo Nurmi, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 221 

Mari Pajala, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 213 

Antonia Ramsay, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 071 

Reetta Riihiaho, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 052 

Ilkka Riihimäki, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 087 

Riitta Saares, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 225 

Kirsi Salmo, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 110 

Tuija Sinervo, sektionschef

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 227 

Satu Tauvo, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 316 

Laura Teräsranta, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 236 

Jenni Harjuoja, Ledande sakkunnig

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 207 

Giselle Nick-Mäenpää, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 220 

Risto Suominen, direktör

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 229 

Annika Wickström, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 239 

Generaldirektör

Kimmo Peltonen, generaldirektör

Generaldirektör, Tukes

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 157 

Industri

Sakari Hatakka, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 562 

Ville Huurinainen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 111 

Timo Iholin, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 594 

Esko Iivonen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 004 

Björn Johansson, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 515 

Laura Lähdekorpi, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 066 

Johanna Reponen, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 005 

Antti Savola, Ledande sakkunnig

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 684 

Eija Suonurmi, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 687 

Jari Tuomi, sektionschef

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 681 

Hennamari Valkeinen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 233 

Katri Yrjölä, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 148 

Ilkka Keskitalo, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 151 

Maria Kivi, överinspektör

Industri, Gruvor

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 132 

Ossi Leinonen, Ledande sakkunnig

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 205 

Terho Liikamaa, sektionschef

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 117 

Pasi Molkoselkä, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 133 

Heikki Puhakka, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 201 

Esa Tuominen, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 018 

Juho Veijanen, planerare

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 137 

Maija Viikinen, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 166 

Eeva Viljamaa, planerare

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 054 

Leena Ahonen, sektionschef

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 487 

Tanja Heinimaa, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 657 

Kati Hietamäki, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 011 

Aki Ijäs, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 682 

Tero Järvenpää, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 017 

Henna Kahilaniemi, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358295052790 

Matti Keski-Sipilä, överinspektör

Industri, Industriella processer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 240 

Veikko Kujala, överinspektör

Industri, Industriella processer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 208 

Timo Kukkola, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 358 

Sara Lax, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 122 

Aimo Myllymäki, tillståndshandläggare

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 501 

Matti Nissilä, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 012 

Matti Peippo, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 059 

Miska Perkkiö, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 090 

Sanna Pietikäinen, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 686 

Timo Talvitie, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 654 

Kim Virtanen, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 300 

Marita Välimäki, tillståndshandläggare

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 230 

Kirsi Levä, direktör

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 162 

Tiina Rissanen, projektchef

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 043 

Marika Sintonen, planerare

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 182 

Teuvo Blomberg, Ledande sakkunnig

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 489 

Tiina Heikkinen, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 156 

Sari Hemminki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 244 

Lotta Immonen, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 176 

Arto Jaskari, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 149 

Markus Kauppinen, sektionschef

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 519 

Heikki Koivula, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 113 

Suvi Perälä, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 134 

Anne Pölkki, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 200 

Merja Rajamäki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 518 

Jari Rintamaa, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 115 

Johanna Soppela, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 585 

Tuomo Valkeapää, Ledande sakkunnig

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 241 

Information och utveckling

Tiina Blomqvist, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 154 

Päivi Hakulinen, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 524 

Kertu Kajosmaa, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 010 

Sanna-Mari Karjalainen, Ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 513 

Raija Karppinen, sektionschef

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 089 

Helena Korja, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 014 

Roope Kuivalainen, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 173 

Sirpa Liimatainen, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 709 

Maija Pelkonen, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 112 

Mikko Poskiparta, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 160 

Rainer Pätsi, Ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 093 

Pia Renkola, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 127 

Taina Sarvikas, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 226 

Minna Talsta, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 168 

Pirjo Visuri, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 429 

Juha Birkman, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 707 

Jussi Hytönen, planerare

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 163 

Merja Ojala, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 702 

Heikki Pesonen, planerare

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 504 

Ari Pihlajamäki, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 180 

Satu Rantala, projektchef

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 013 

Jorma Rantanen, sektionschef

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 106 

Tuuli Tulonen, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 671 

Matti Vartiainen, Ledande sakkunnig

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 701 

Mika Vinblad, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 197 

Juho Voutila, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 101 

Tarja Vänskä, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 483 

Mirja Ihanus, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 170 

Marjo Lahtinen, sektionschef

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 096 

Irina Leväjärvi, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 554 

Annika Kutilainen, direktör

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 042 

Mika Numminen, Laatupäällikkö

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 126 

Minna Päivinen, Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 685 

Kemikalier

Paula Haapasola, sektionschef

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 020 

Oskari Hanninen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 261 

Eila Huhtala, avdelningssekreterare

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 031 

Tuija Hyvärinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 064 

Anna-Maija Hämäläinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 070 

Sanna Kaukoniemi, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 023 

Sanna Koivisto, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 030 

Saara Kotiranta, planerare

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 053 

Reko Lehtilä, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Pia Lindfors, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 032 

Hannu T Mattila, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 178 

Timo Nieminen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 107 

Jaana Pasanen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 067 

Sari Penttinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 177 

Kaarina Repo, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 001 

Elina Rydman, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 079 

Tiina Tuusa, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 078 

Katariina Vuorensola, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 147 

Elina Välimäki, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358295052062 

Mervi Assmann, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 039 

Elina Brusila, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 118 

Juha Einola, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 120 

Annette Ekman, sektionschef

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 002 

Tomi Kaartinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 123 

Johanna Kiiski, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 088 

Marko Kuittinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 190 

Pauli Kärkkäinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 074 

Riitta Leinonen, Ledande sakkunnig

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 051 

Antti Nieminen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 139 

Eeva Rissanen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 045 

Tiina Suutari, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 193 

Emma Tarvainen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 142 

Sari Tuhkunen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 050 

Tarja Karlemo, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 713 

Johanna Koivula, avdelningssekreterare

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 060 

Sari Kontio, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 712 

Markus Koponen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 150 

Anu Matilainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 706 

Markus Mäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 175 

Jussi Ollikka, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 086 

Anneli Pärnänen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 637 

Jouni Räisänen, sektionschef

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 098 

Tiia Salamäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 632 

Pirjo Säle, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 672 

Petteri Talasniemi, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 104 

Terhi Tauriala-Rajala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 044 

Elina Vaahtovuo, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358295052003 

Kati Vainikka, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 076 

Anna Vuori, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 035 

Kirsi Wiitala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 235 

Tiina Putkonen, direktör

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 959 

Suvi Raitala, överinspektör

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 181 

Heli Anttila, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 019 

Päivi Arvilommi, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 021 

Sari Autio, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 196 

Marjo Hakasalo, tillståndshandläggare

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 006 

Marjo Halonen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 155 

Arja Hiljama, tillståndshandläggare

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 029 

Eija-Leena Hynninen, Ledande sakkunnig

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 049 

Kaija Kallio-Mannila, sektionschef

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 036 

Juha Laakso, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 075 

Emilia Laitala, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 057 

Pauliina Laitinen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 171 

Hanna Lindberg, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 169 

Susan Londesborough, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 250 313 

Sirpa Luomahaara, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 038 

Vili Marttila, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 146 

Leona Mattsoff-Pakarinen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 047 

Tiia Mäkinen-Töykkä, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 022 

Heini Paloheimo, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 033 

Elina Pihlajaniemi, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 228 

Marika Päällysaho, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 174 

Johanna Rajasärkkä, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 136 

Jouni Rokkanen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 100 

Riitta Silvo, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 073 

Marja Suonpää, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 092 

Virpi Virtanen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 083 

Kommunikation

Satu Hiltunen, planerare

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 505 

Mirva Kipinoinen, kommunikationsdirektör

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 119 

Paula Kuusio, informatör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 255 

Susanna Panula, informatör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 015 

Sanna Pasanen, informatör

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 048 

Elisa Salste, informatör

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 878 

Anu von Lode Valkeajärvi, överinspektör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 164 

Produkter

Teemu Hartikainen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 655 

Erja Hägert, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 183 

Sami Karisola, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 880 

Marika Keskinen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358295052680 

Jukka Lepistö, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 460 

Hannu Mattila, sektionschef

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 103 

Hanna Mustonen, Ledande sakkunnig

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 569 

Seppo Niemi, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 167 

Reino Rinnemaa, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 143 

Yngve Savolainen, inspektör

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 258 

Jussi Vesti, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 065 

Kimmo Hakala, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 199 

Seppo Huttunen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 471 

Soili Huttunen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 024 

Asta Koivisto, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 187 

Pipsa Korkolainen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 125 

Jaakko Kuustonen, sektionschef

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 140 

Taru Mansnérus, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 138 

Anja Merenkivi, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 192 

Jenni Mutka, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 077 

Jyri Pekkanen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 027 

Reija Sironen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 016 

Kielo Kestinmäki, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 095 

Kari Koponen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 094 

Inna Kulla, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 195 

Konsta Kulmala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 097 

Jaakko Laitinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 194 

Aleksi Latvala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 091 

Jaakko Leinonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 141 

Mervi Murtonen, Ledande sakkunnig

Produkter, Konsumenttjänster

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 080 

Petteri Mustonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 099 

Arttu Mäkinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 046 

Janne Niemelä, sektionschef

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 153 

Annina Nyholm, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 069 

Hannu Väärälä, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 158 

Maija Johansen, avdelningssekreterare

Produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 007 

Tuiri Kerttula, direktör

Produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 643 

Kati Santasalo, överinspektör

Produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 245 

Johanna Ahola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 740 

Sanna Ahosilta, inspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 249 

Kurt Kokko, sektionschef

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 128 

Krista Kokkonen, avdelningssekreterare

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 072 

Petri Kulmala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 741 

Laura Lakua, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 742 

Simo Lehmusmies, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 055 

Jan Meszka, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 061 

Karoliina Meurman, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 651 

Veijo Niittyvuopio, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 250 

Mikko Ojala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 427 

Paula Porkola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 081 

Jonas Sjelvgren, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 114 

Mikko Tapiola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 085 

Tarja Valvisto, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 415 

Mika Toivonen, sektionschef

Produkter, fipoint-yhteyspiste

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 653