Ackrediteringstjänsten FINAS

Jenni Harjuoja, ledande sakkunnig

Ackrediteringstjänsten FINAS

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 207

Giselle Nick-Mäenpää, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 220

Risto Suominen, direktör

Ackrediteringstjänsten FINAS

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 229

Annika Wickström, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 239

Maiju Aikala, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 082

Reetta Grenman, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 129

Sanna Haimi-Ilvonen, ledande sakkunnig

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 206

Mari Karvonen, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 211

Tiina Kauppila, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 191

Satu Lehikoinen, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 215

Hillevi Lehto, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 130

Susanna Lehto, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 037

Mari Leppilampi, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 223

Katriina Luoma, sektionschef

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 102

Anni Manninen, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 185

Liisa Matilainen, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 218

Pirjo Nurmi, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 221

Mari Pajala, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 213

Antonia Ramsay, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 071

Ilkka Riihimäki, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 087

Riitta Saares, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 225

Kirsi Salmo, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 110

Simo Taitto, bedömningsledare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 219

Nina Tarkiainen, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 189

Laura Teräsranta, planerare

Ackrediteringstjänsten FINAS, Bedömning

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 236

Industri

Sakari Hatakka, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 562

Ville Huurinainen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 111

Timo Iholin, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 594

Esko Iivonen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 004

Björn Johansson, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 515

Janne Kinnunen, sektionschef

Industri, Elektriska installationer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 188

Laura Lähdekorpi, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 066

Johanna Reponen, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 005

Antti Savola, ledande sakkunnig

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 684

Eija Suonurmi, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 687

Juha-Pekka Törmälä, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 217

Ilkka Keskitalo, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 151

Maria Kivi, överinspektör

Industri, Gruvor

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 132

Juho Kupila, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 121

Ossi Leinonen, ledande sakkunnig

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 205

Terho Liikamaa, sektionschef

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 117

Antti Mikkola, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 184

Pasi Molkoselkä, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 133

Heikki Puhakka, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 201

Esa Tuominen, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 018

Juho Veijanen, inspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 137

Maija Viikinen, överinspektör

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 166

Eeva Viljamaa, planerare

Industri, Gruvor

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 054

Jenni Ahponen, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 138

Tanja Heinimaa, ledande sakkunnig

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 657

Kati Hietamäki, sektionschef

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 011

Aki Ijäs, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 682

Aatu Isotalo, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 243

Tero Järvenpää, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 017

Veikko Kujala, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 208

Sara Lax, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 122

Aimo Myllymäki, tillståndshandläggare

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 501

Matti Nissilä, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 012

Matti Peippo, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 059

Miska Perkkiö, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 090

Sanna Pietikäinen, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 686

Anna Pääkkönen, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 247

Timo Talvitie, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 654

Taina Viitamäki, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 241

Kim Virtanen, överinspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 300

Marita Välimäki, inspektör

Industri, Industriella processer

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 230

Kirsi Levä, direktör

Industri, Teollisuus

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 162

Tiina Rissanen, projektchef

Industri, Teollisuus

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 043

Marika Sintonen, planerare

Industri, Teollisuus

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 182

Teuvo Blomberg, ledande sakkunnig

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 489

Matti Heikka, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 256

Tiina Heikkinen, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 156

Sari Hemminki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 244

Lotta Immonen, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 176

Arto Jaskari, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 149

Markus Kauppinen, sektionschef

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 519

Heikki Koivula, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 113

Janne Kotiranta, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 251

Suvi Perälä, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 134

Merja Rajamäki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 518

Jari Rintamaa, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 115

Johanna Soppela, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 585

Information och utveckling

Tiina Blomqvist, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 154

Päivi Hakulinen, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 524

Elina Hienonen, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Maija Kallava, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 127

Sanna-Mari Karjalainen, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 513

Raija Karppinen, sektionschef

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 089

Mikko Koikkalainen, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 049

Roope Kuivalainen, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 173

Reetta Lappi, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Sirpa Liimatainen, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 709

Rainer Pätsi, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 093

Anne Pölkki, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 200

Suvi Raitala, överinspektör

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 181

Taina Sarvikas, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 226

Minna Talsta, överinspektör

Information och utveckling, Administration

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 168

Pirjo Visuri, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 429

Sanna Åkerblom, planerare

Information och utveckling, Administration

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 063

Juha Birkman, planerare

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 707

Jussi Hytönen, planerare

Information och utveckling, Data och information

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 163

Merja Ojala, planerare

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 702

Heikki Pesonen, planerare

Information och utveckling, Data och information

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 504

Ari Pihlajamäki, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 180

Jorma Rantanen, sektionschef

Information och utveckling, Data och information

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 106

Tuuli Tulonen, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 671

Matti Vartiainen, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 701

Mika Vinblad, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 197

Juho Voutila, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 101

Tarja Vänskä, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 483

Irina Leväjärvi, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 554

Miia Pudas, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 165

Anna Sirenius, sektionschef

Information och utveckling, Ekonomi

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 073

Annika Kutilainen, direktör

Information och utveckling

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 042

Mika Numminen, Laatupäällikkö

Information och utveckling

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 126

Minna Päivinen, Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Information och utveckling

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 685

Kemikalier

Mervi Assmann, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 039

Elina Brusila, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 118

Juha Einola, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 120

Annette Ekman, sektionschef

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 002

Elina Ekokoski, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 009

Tomi Kaartinen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 123

Johanna Kiiski, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 088

Marko Kuittinen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 190

Pauli Kärkkäinen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 074

Riitta Leinonen, ledande sakkunnig

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 051

Marianne Moilanen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 135

Antti Nieminen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 139

Eeva Rissanen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 045

Tapio Salonen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 232

Tiina Suutari, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 193

Emma Tarvainen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 142

Sari Tuhkunen, överinspektör

Kemikalier, Industri- och konsumentkemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 050

Tarja Karlemo, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 713

Sari Kontio, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 712

Markus Koponen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 150

Marjatta Kurunsaari, Harjoittelija (AMK)

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 204

Airi Liimatta-Rubin, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 105

Anu Matilainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 706

Markus Mäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 175

Kristina Nordman, tillståndshandläggare

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 112

Tuija Nurminen, praktikant

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 227

Anneli Pärnänen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 637

Janne Rintatalo,

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 248

Helena Ritamäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 075

Jouni Räisänen, sektionschef

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 098

Tiia Salamäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 632

Kati Suomalainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 124

Pirjo Säle, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 672

Petteri Talasniemi, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 104

Terhi Tauriala-Rajala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 044

Kati Vainikka, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 076

Sanna Vartiainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 096

Anna Vuori, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 035

Kirsi Wiitala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 235

Tiina Putkonen, direktör

Kemikalier

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 959

Paula Haapasola, sektionschef

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 020

Oskari Hanninen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 261

Tuija Hyvärinen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 064

Anna-Maija Hämäläinen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 070

Sanna Kaukoniemi, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 023

Sanna Koivisto, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 030

Hannu T Mattila, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 178

Timo Nieminen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 107

Jaana Pasanen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 067

Sari Penttinen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 177

Elina Rydman, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 079

Jukka Sund, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 212

Tiina Tuusa, ledande sakkunnig

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 078

Katariina Vuorensola, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 147

Elina Välimäki, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av biocider

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358295052062

Heli Anttila, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 019

Marjo Halonen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 155

Miia Häkkinen, Ylitarkastaja

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 128

Maria Kalliola, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 186

Pauliina Laitinen, sektionschef

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 171

Hanna Lindberg, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 169

Susan Londesborough, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 250 313

Sirpa Luomahaara, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 038

Vili Marttila, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 146

Tiia Mäkinen-Töykkä, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 022

Marika Päällysaho, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 174

Johanna Rajasärkkä, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 136

Virpi Virtanen, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 083

Jaana Wallin, överinspektör

Kemikalier, Riskbedömning av växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 159

Juho Ahlberg, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 237

Sari Autio, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 196

Marjo Hakasalo, tillståndshandläggare

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 006

Arja Hiljama, tillståndshandläggare

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 029

Eila Huhtala, avdelningssekreterare

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 031

Jaana Jukkala, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 148

Kaija Kallio-Mannila, sektionschef

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 036

Johanna Koivula, avdelningssekreterare

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 060

Saara Kotiranta, planerare

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 053

Tuija Laamanen, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 216

Emilia Laitala, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 057

Pia Lindfors, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 032

Heini Paloheimo, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 033

Elina Pihlajaniemi, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 228

Satu Rantala, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 013

Kaarina Repo, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 001

Jouni Rokkanen, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 100

Marja Suonpää, överinspektör

Kemikalier, Tillstånd av biocider och växtskyddsmedel

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 092

Kommunikation

Satu Hiltunen, planerare

Kommunikation

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 505

Paula Kuusio, kommunikationsexpert

Kommunikation

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 255

Eeva Neuvonen, planerare

Kommunikation

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 109

Susanna Panula, kommunikationsexpert

Kommunikation

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 015

Sanna Pasanen, kommunikationsexpert

Kommunikation

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 048

Elisa Salste, kommunikationsexpert

Kommunikation

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 878

Anu von Lode, kommunikationsdirektör

Kommunikation

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 164

Produkter

Teemu Hartikainen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 655

Sami Karisola, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 880

Marika Keskinen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358295052680

Jukka Lepistö, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 460

Arto Mattila, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 170

Hannu Mattila, sektionschef

Produkter, Elektriska produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 103

Hanna Mustonen, ledande sakkunnig

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 569

Seppo Niemi, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 167

Reino Rinnemaa, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 143

Jari Tuomi, inspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 681

Jussi Vesti, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 065

Minna Kumpulainen, överinspektör

Produkter, Fipoint

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 224

Reija Sironen, överinspektör

Produkter, Fipoint

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 016

Mika Toivonen, sektionschef

Produkter, Fipoint

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 653

Kimmo Hakala, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 199

Jere Heikkinen, inspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 108

Soili Huttunen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 024

Erja Hägert, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 183

Asta Koivisto, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 187

Pipsa Korkolainen, ledande sakkunnig

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 125

Jaakko Kuustonen, sektionschef

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 140

Anja Merenkivi, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 192

Jenni Mutka, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 077

Jyri Pekkanen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 027

Anni Sulopuisto, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 172

Riikka Väänänen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 144

Kielo Kestinmäki, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 095

Kari Koponen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 094

Konsta Kulmala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 097

Jaakko Laitinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 194

Aleksi Latvala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 091

Jaakko Leinonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressValtakatu 2, 96100 Rovaniemi
telefonnummer +358 295 052 141

Mervi Murtonen, ledande sakkunnig

Produkter, Konsumenttjänster

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 080

Petteri Mustonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 099

Arttu Mäkinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 046

Janne Niemelä, sektionschef

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 153

Annina Nyholm, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 069

Viola Väyrynen, praktikant

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 021

Hannu Väärälä, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 158

Rosemarie Wallin, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 198

Jukka Eklund, överinspektör

Produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 202

Maija Johansen, avdelningssekreterare

Produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 007

Tuiri Kerttula, direktör

Produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 643

Lauri Koro, Harjoittelija (AMK)

Produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 254

Kati Santasalo, överinspektör

Produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 245

Johanna Ahola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 740

Sanna Ahosilta, inspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 249

Krista Kokkonen, avdelningssekreterare

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 072

Petri Kulmala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 741

Laura Lakua, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 742

Simo Lehmusmies, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 055

Jan Meszka, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 061

Karoliina Meurman, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 651

Veijo Niittyvuopio, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 250

Mikko Ojala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 427

Paula Porkola, sektionschef

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 081

Jonas Sjelvgren, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 114

Mikko Tapiola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressYliopistonkatu 38, 33100 Tampere
telefonnummer +358 295 052 085

Tarja Valvisto, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

adressOpastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
telefonnummer +358 295 052 415