FINAS-akkreditointipalvelu

Reetta Grenman, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 129 

Sanna Haimi-Ilvonen, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 206 

Suvi Hietamäki, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 063 

Margareta Hägg, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 209 

Mari Karvonen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 211 

Satu Lehikoinen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 215 

Hillevi Lehto, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 130 

Seppo Lehto, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 217 

Susanna Lehto, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Liisa Matilainen, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 218 

Pirjo Nurmi, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 221 

Antonia Ramsay, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 071 

Riitta Saares, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 225 

Kirsi Salmo, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Tuija Sinervo, sectionschef

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 227 

Laura Teräsranta, planerare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 236 

Katja Vahtikari, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu, Bedömning

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 161 

Jenni Harjuoja, ledande sakkunnig

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 207 

Giselle Nick-Mäenpää, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 220 

Varpu Rantanen, ledande sakkunnig

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 224 

Risto Suominen, direktör

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 229 

Annika Wickström, bedömningsledare

FINAS-akkreditointipalvelu

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 239 

Generaldirektör

Kimmo Peltonen, generaldirektör

Generaldirektör, Tukes

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 157 

Industri

Sakari Hatakka, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 562 

Ville Huurinainen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 111 

Timo Iholin, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 594 

Esko Iivonen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 004 

Björn Johansson, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 515 

Timo Pietilä, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 631 

Johanna Reponen, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 005 

Antti Savola, ledande sakkunnig

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 684 

Eija Suonurmi, tillståndshandläggare

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 687 

Hennamari Valkeinen, överinspektör

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 233 

Harri Westerlund, sectionschef

Industri, Elektriska installationer

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 572 

Katri Yrjölä, praktikant

Industri, Elektriska installationer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 202 

Ville-Pekka Aspegren, tillståndshandläggare

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi

Ilkka Keskitalo, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 151 

Maria Kivi, överinspektör

Industri, Gruvor

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 132 

Ossi Leinonen, ledande sakkunnig

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 205 

Terho Liikamaa, sectionschef

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 117 

Pasi Molkoselkä, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 133 

Heikki Puhakka, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 201 

Esa Tuominen, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 018 

Juho Veijanen, planerare

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 137 

Maija Viikinen, överinspektör

Industri, Gruvor

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 166 

Leena Ahonen, sectionschef

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 487 

Tanja Heinimaa, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 657 

Kati Hietamäki, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 011 

Aki Ijäs, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 682 

Tero Järvenpää, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 017 

Henna Kahilaniemi, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358295052790 

Asta Karpiola, praktikant

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 212 

Timo Kukkola, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 358 

Alina Laine, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 010 

Sara Lax, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 122 

Aimo Myllymäki, tillståndshandläggare

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 501 

Matti Nissilä, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 012 

Matti Peippo, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 059 

Miska Perkkiö, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 090 

Sanna Pietikäinen, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 686 

Timo Talvitie, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 654 

Erkki Teräsmaa, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 386 

Kim Virtanen, överinspektör

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 300 

Marita Välimäki, tillståndshandläggare

Industri, Industriella processer

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 230 

Kirsi Levä, direktör

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 162 

Tiina Rissanen, projektchef

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 043 

Marika Sintonen, planerare

Industri, Teollisuus

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 182 

Tiina Heikkinen, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 156 

Sari Hemminki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 244 

Aida Hietala, Projektityöntekijä

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Lotta Immonen, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Arto Jaskari, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 149 

Markus Kauppinen, sectionschef

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 519 

Heikki Koivula, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 113 

Laura Lähdekorpi, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 066 

Suvi Perälä, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 134 

Anne Pölkki, tillståndshandläggare

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 200 

Merja Rajamäki, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 518 

Jari Rintamaa, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 115 

Johanna Soppela, överinspektör

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 585 

Tuomo Valkeapää, ledande sakkunnig

Industri, Tryckbärande anordningar

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 241 

Information och utveckling

Salla Aronen, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 164 

Tiina Blomqvist, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 154 

Päivi Hakulinen, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 524 

Johanna Inkinen, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 160 

Sanna-Mari Karjalainen, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 513 

Raija Karppinen, sectionschef

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 089 

Henna Pentti, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 121 

Rainer Pätsi, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 093 

Taina Sarvikas, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 226 

Tuula Sääskilahti, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 142 

Riitta Viikari, överinspektör

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 557 

Pirjo Visuri, avdelningssekreterare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 429 

Sanna Åkerblom, planerare

Information och utveckling, Administration

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358295052065 

Juha Birkman, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 707 

Jussi Hytönen, planerare

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 163 

Tero-Jukka Koskinen, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 159 

Heli Kusnetsov, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 232 

Sirpa Liimatainen, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 709 

Merja Ojala, tillståndshandläggare

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 702 

Heikki Pesonen, planerare

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 504 

Ari Pihlajamäki, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 180 

Jorma Rantanen, sectionschef

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 106 

Kristian Salmi, planerare

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 014 

Tuuli Tulonen, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 671 

Minna Valtavaara, projektchef

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 150 

Matti Vartiainen, ledande sakkunnig

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 701 

Juho Voutila, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 101 

Tarja Vänskä, överinspektör

Information och utveckling, Data och information

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 483 

Karin Jensen, planerare

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 210 

Erja Kronlund, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Marjo Lahtinen, sectionschef

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 096 

Miia Pudas, överinspektör

Information och utveckling, Ekonomi

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Annika Kutilainen, direktör

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 042 

Mika Numminen, Laatupäällikkö

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 126 

Minna Päivinen, tutkimusjohtaja

Information och utveckling, Tieto ja kehitys

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 685 

Kemikalier

Paula Haapasola, sectionschef

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 020 

Oskari Hanninen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 261 

Eila Huhtala, avdelningssekreterare

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 031 

Tuija Hyvärinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 064 

Anna-Maija Hämäläinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 070 

Kimmo Karhi, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 025 

Essi Karppanen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 087 

Sanna Kaukoniemi, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 023 

Sanna Koivisto, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 030 

Markus Koponen, praktikant

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Saara Kotiranta, planerare

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 053 

Pia Lindfors, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 032 

Hannu T Mattila, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 178 

Timo Nieminen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 107 

Jaana Pasanen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 067 

Sari Penttinen, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 177 

Kaarina Repo, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 001 

Elina Rydman, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 079 

Tiina Tuusa, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 078 

Katariina Vuorensola, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 147 

Elina Välimäki, överinspektör

Kemikalier, Biocider

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358295052062 

Maria Ahonen, Kesätyöntekijä

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Mervi Assmann, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 039 

Elina Brusila, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 118 

Juha Einola, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 120 

Annette Ekman, sectionschef

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 002 

Eija-Riitta Hyytinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 184 

Tomi Kaartinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 123 

Johanna Kiiski, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 088 

Marko Kuittinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 190 

Pauli Kärkkäinen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 074 

Riitta Leinonen, ledande sakkunnig

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 051 

Marianne Moilanen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 135 

Eeva Rissanen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 045 

Petteri Talasniemi, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 104 

Emma Tarvainen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 127 

Leeni Tolsa, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 109 

Sari Tuhkunen, överinspektör

Kemikalier, Industrikemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 050 

Marilla Anttila, sectionschef

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 048 

Lotta Kaila, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 084 

Tarja Karlemo, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 713 

Päivi Karnani, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 076 

Vesamatti Klemelä, praktikant

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 188 

Johanna Koivula, avdelningssekreterare

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 060 

Sari Kontio, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 712 

Anu Matilainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 706 

Markus Mäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 175 

Jussi Ollikka, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 086 

Anneli Pärnänen, inspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 637 

Tiia Salamäki, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 632 

Arja Strand, tillståndshandläggare

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 582 

Kati Suomalainen, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 015 

Tiina Suutari, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 193 

Pirjo Säle, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 672 

Terhi Tauriala-Rajala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 044 

Kirsi Wiitala, överinspektör

Kemikalier, Kemikalieprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 235 

Tiina Putkonen, direktör

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 959 

Suvi Raitala, överinspektör

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 181 

Ville Rautapää, praktikant

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Jouni Räisänen, ledande sakkunnig

Kemikalier

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 098 

Heli Anttila, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 019 

Päivi Arvilommi, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 021 

Marjo Hakasalo, tillståndshandläggare

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 006 

Marjo Halonen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 155 

Arja Hiljama, tillståndshandläggare

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 029 

Liisa Hirvonen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 040 

Eija-Leena Hynninen, ledande sakkunnig

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 049 

Emilia Hämäläinen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 057 

Kaija Kallio-Mannila, sectionschef

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 036 

Juha Laakso, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 075 

Hanna Lindberg, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Sirpa Luomahaara, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 038 

Vili Marttila, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 146 

Leona Mattsoff-Pakarinen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 047 

Heini Paloheimo, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 033 

Marika Päällysaho, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 174 

Satu Rantala, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 013 

Jouni Rokkanen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 100 

Mervi Savela, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 022 

Riitta Silvo, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 073 

Elina Solarmo, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 228 

Marja Suonpää, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 092 

Virpi Virtanen, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 083 

Jaana Wallin, överinspektör

Kemikalier, Växtskyddsmedel

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295052054 

Kommunikation

Ari-Ilpo Aroheikki, planerare

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 465 

Satu Hiltunen, planerare

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 505 

Mirva Kipinoinen, kommunikationsdirektör

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 119 

Paula Kuusio, informatör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 255 

Anitra Laine, praktikant

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

Timo Nurmi, informatör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 242 

Elisa Salste, informatör

Kommunikation

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 878 

Anneli Velho, överinspektör

Kommunikation

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 29 505 2102 

Produkter

Ahti Auvinen, inspektör

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 560 

Teemu Hartikainen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 655 

Sami Karisola, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 880 

Marika Keskinen, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358295052680 

Jukka Lepistö, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 460 

Hannu Mattila, sectionschef

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 103 

Hanna Mustonen, ledande sakkunnig

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 569 

Seppo Niemi, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 167 

Oona Raatikainen, avdelningssekreterare

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 288 

Reino Rinnemaa, överinspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 143 

Yngve Savolainen, inspektör

Produkter, Elektriska produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 258 

Mika Toivonen, ledande sakkunnig

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 653 

Jari Tuomi, inspektör

Produkter, Elektriska produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 681 

Kimmo Hakala, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 199 

Seppo Huttunen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 471 

Soili Huttunen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 024 

Asta Koivisto, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 187 

Pipsa Korkolainen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 125 

Jaakko Kuustonen, sectionschef

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 140 

Elli Luhtanen, praktikant

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Anja Merenkivi, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 192 

Jenni Mutka, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 077 

Jyri Pekkanen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 027 

Reija Sironen, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 016 

Anna Vuori, överinspektör

Produkter, Konsumentprodukter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 035 

Antti Karjala, praktikant

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Kielo Kestinmäki, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 095 

Kari Koponen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 094 

Inna Kulla, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 195 

Konsta Kulmala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 097 

Jaakko Laitinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 194 

Aleksi Latvala, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 091 

Jaakko Leinonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
+358 295 052 141 

Mervi Murtonen, ledande sakkunnig

Produkter, Konsumenttjänster

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 080 

Petteri Mustonen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 099 

Arttu Mäkinen, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 046 

Janne Niemelä, sectionschef

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 153 

Annina Nyholm, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 069 

Hannu Väärälä, överinspektör

Produkter, Konsumenttjänster

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 158 

Maija Johansen, avdelningssekreterare

Produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 007 

Tuiri Kerttula, direktör

Produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 643 

Johanna Ahola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 740 

Sanna Ahosilta, inspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 249 

Nina Heikkilä, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 105 

Kurt Kokko, sectionschef

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 128 

Krista Kokkonen, avdelningssekreterare

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 072 

Petri Kulmala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 741 

Minna Kumpulainen, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 168 

Laura Lakua, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 742 

Simo Lehmusmies, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 055 

Jan Meszka, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 061 

Karoliina Meurman, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 651 

Veijo Niittyvuopio, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 250 

Mikko Ojala, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 427 

Paula Porkola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 081 

Mikko Tapiola, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
+358 295 052 085 

Tarja Valvisto, överinspektör

Produkter, Yrkesmässiga produkter

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
+358 295 052 415