Knappcellsbatterierna i hemmet farliga för barn

Tukes 17.6.2014 8.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Giftinformationscentralen meddelar Många vardagliga föremål hemma innehåller knappcellsbatterier och andra små batterier, och luckorna till dessa kan olyckligt öppna sig. Om barnet sväljer batteriet kan det få allvarliga följder. Runt om i världen rapporteras det årligen om olyckor där barn har fått allvarliga skador efter att ha svalt ett batteri. På grund av olyckorna ordnas i juni en internationell batterisäkerhetsvecka då man vill fästa konsumenternas upp­märksamhet på riskerna som miniatyrbatterierna innebär för barn. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)och Giftinformationscentralen påminner om att föremål i hemmet som innehåller miniatyrbatterier ska förvaras utom räckhåll för barnen och om att regelbundet kontrollera leksakernas batteriluckor.

Barn i en viss ålder smakar gärna även på sådana föremål som inte är tänkta för en barnmun. Bilnycklar, fjärrkontroller och andra vardagliga ting i hemmet innehåller små batterier, och batteriluckorna kan öppna sig i barnets händer.

Leksakstillverkarna ska i princip alltid se till att leksakernas batterier inte kan lossna. Men även leksaker slits ut och går sönder i vilda lekar, och då kan batteriet hamna i barnets mun.

Fara för kvävning och skador i matstrupen

Om batteriet fastnar i strupen eller matstrupen kan det leda till kvävning eller skador i matstrupen. Om barnet dreglar, kräks, inte äter eller har svårigheter att svälja, har batteriet troligen fastnat i matstrupen och då behöver barnet sjukhusvård. I värsta fall orsakar saliven eller magvätskan en elektrisk ström i batte­riet, som kan bränna matstrupen eller tarmarna.

Små knappcellsbatterier med en diameter på mindre än två centimeter passerar oftast matsmältningsorga­nen utan problem. Om inga symtom visar sig kan man avvakta hemma. Om det är fråga om ett stort batteri (diameter över 2 cm) eller om batteriet inte har kommit ut inom två dygn, finns det skäl att uppsöka läkare eller sjukhus.

Undvik farorna med batterier:

  • Se dig om: miniatyrbatterier finns i oväntat många vardagliga föremål i hemmet, såsom i bildörrarnas fjärrkontroll. Håll sådana föremål utom räckhåll för barnen. 
  • Kontrollera regelbundet att batterileksakerna är hela och att barnet inte kan öppna batteriluckan. 
  • Ta omgående hand om obrukbara batterier. Om du spar dem för återvinning, se till att barnen inte kommer åt lådan där du förvarar dem. Mer information om insamling av ackumulatorer och batterier

Har barnet svalt ett batteri?

  • Om du misstänker att barnet har svalt ett batteri ska du observera hur barnet mår.  
  • Försök inte få barnet att kräkas.
  • Om barnet har svårigheter att svälja eller att andas, eller om barnet dreglar, hostar eller kräks, ta omedelbart barnet till sjukhus. 
  • Om barnet inte har några symtom, kan du avvakta och se om batteriet kommer ut. Om batteriet inte har kommit ut inom två dygn eller om barnet får symtom, ta barnet till läkare. 
  • I oklara fall får du anvisningar från Giftinformationscentralens jour, tfn 09 471 977.

Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD ordnar 16–20.6.2014 tillsammans med Europeiska kommissionen en internationell säkerhetsvecka om knappcellsbatterier (International Awareness Week on Button Battery Safety). Genom kampanjen vill man lyfta fram säkerhetsriskerna i samband med miniatyrbatterier och därmed minska skadorna hos barn på grund av svalda batterier. I kampanjen deltar flera nationella och lokala aktörer runt om i världen. I den sociala median kan man följa kampanjen med ordet #worldbatterysafety.

Mer information:

Asta Koivisto, produktsäkerhetsingenjör, tfn 029 505 2187
[email protected]

Giftinformationscentralen, tfn 09 471 977