Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset

Kuva avolouhoksesta

Tukes toimii uuden kaivoslain (621/2011) mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena heinäkuun 2011 alusta lähtien. Kaivosasioita hoidetaan Tukesin Helsingin- ja Rovaniemen-toimipisteissä.

 

Tukes ratkaisee kaivoslain mukaisia oikeuksia ja lupia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kaivosrekisteriä. Tukes valvoo toimintaa kaivoslain mukaisen raportoinnin kautta, tietokyselyillä, valvontakäynneillä sekä eri osapuolten tekemien aloitteiden perusteella.

 

Ennen 1.7.2011 vanhan kaivoslain (503/1965) nojalla työ- ja elinkeinoministeriössä vireille tulleissa asioissa noudatetaan tämän vanhan kaivoslain säännöksiä, ellei uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännöksistä toisin johdu.

 

Kaivosasioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.


Kaivosrekisterin karttapalvelu

Päivitetty 11.5.2018