REACH 2018

Aineiden rekisteröinti Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) on edellytys aineiden valmistukselle ja markkinoille saattamiselle EU:ssa. Rekisteröimättä jättäminen voi johtaa siihen, että aineen valmistus tai EU:hun tuonti keskeytetään tai lopetetaan. Rekisteröimättä jättäminen voi vaikuttaa koko toimitusketjuun.

REACH-rekisteröinnin määräaika 31.5.2018 koskee yritystä, jos

 • yritys on esirekisteröinyt aineen, jota se valmistaa tai maahantuo EU:hun 1–100 tonnia vuodessa ja
 • aine ei ole sellainen syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen aine, joka on pitänyt rekisteröidä jo aiemmin.

Jos yritys ei ole esirekisteröinyt ainetta, yrityksen pitää rekisteröidä aine ennen kuin tonnin vuotuinen valmistus- tai maahantuontimäärä ylittyy. Yritys aloittaa rekisteröinnin niin, että se tekee tiedustelun ECHAlle. Tiedustelun perusteella ECHA toimittaa muiden saman aineen rekisteröijien tiedot, jotta rekisteröijät voivat käynnistää yhteistyön.

Miten ja milloin rekisteröinti tehdään?

Kun aineen päärekisteröijä on toimittanut koko rekisteröintiaineiston ECHAlle, jäsenrekisteröijät voivat toimittaa oman rekisteröintinsä.  Kun päärekisteröijä toimittaa rekisteröintiaineiston ajoissa, jää jäsenrekisteröijille riittävästi aikaa toimittaa oman aineistonsa määräaikaan 31.5.2018 mennessä. Suositeltava määräaika päärekisteröijän toimitukselle on maaliskuun loppuun mennessä. PK-yritykset voivat hyödyntää rekisteröinnin tekemisessä ECHAn pilvipalveluita tai tehdä rekisteröinnin suoraan REACH-IT:ssä.

Yhteys ECHAan REACH 2018 rekisteröintiin liittyvissä ongelmatilanteissa

ECHA tarjoaa rekisteröijille apua seuraavissa ongelmatilanteissa

 1. Laboratorion testitulokset eivät valmistu ajoissa, vaikka yritys on tehnyt tilauksen maaliskuun 2018 loppuun mennessä.
 2. Yrityksellä ei ole esirekisteröintiä johtuen oikeushenkilön muutoksista.
 3. Päärekisteröijä ei ole toimittanut rekisteröintiään onnistuneesti ajoissa.
 4. Kukaan ei ole aikeissa rekisteröidä yritykselle tärkeää ainetta.

Em. tilanteissa yrityksen on oltava yhteydessä ECHAan viimeistään 24.5.2018.

Tapaaminen kemikaalineuvonnan kanssa  

Jos olet epävarma REACH 2018 -velvollisuuksistasi etkä tiedä miten edetä rekisteröinnin suhteen, sinulla on mahdollisuus varata tapaamisaika Tukesin kemikaalineuvonnan asiantuntijoiden kanssa. Lähetä tapaamispyyntö osoitteeseen kemikaalineuvonta (at) tukes.fi.

Usein kysyttyä

 • Voiko esiesirekisteröityjä aineita, jotka on valmistettu tai maahantuotu ennen rekisteröintimääräaikaa, saattaa markkinoille määräajan jälkeen ilman rekisteröintiä?

  REACH-asetuksen rekisteröintivelvoite koskee vain valmistajia ja maahantuojia (ja joissain tapauksissa esineiden tuottajia tai maahantuojia). Rekisteröintivelvoite ei koske jatkokäyttäjiä tai jakelijoita. Siten rekisteröintivelvoite ei koske sinua, jos olet valmistanut tai maahantuonut esirekisteröityjä aineita ja lopettanut tämän toiminnan ennen määräaikaa. Lopetettuasi valmistuksen/maahantuonnin ennen määräaikaa voit jatkaa aineen käyttöä ja/tai toimittamista. Jatkokäyttäjät ja jakelijat voivat jatkaa rekisteröimättömän aineen käyttöä ja/tai toimittamista niiden määrien osalta, joiden valmistus tai maahantuonti on tapahtunut ennen määräaikaa. Valmistuksen ja maahantuonnin loppumisen ajankohta ennen rekisteröintimääräajan päättymistä on pystyttävä osoittamaan.

  ECHAn Q&A 40

 • Mitä minun pitää tehdä kun en tehnyt rekisteröintiä määräaikaan 31.5.2018 mennessä?

  Määräaika 31.5.2018 oli viimeinen rekisteröintimääräaika esirekisteröidyille ns. olemassa oleville aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan yli tonni vuodessa. Jos määräaika koski sinua ja rekisteröinti jäi tekemättä, kesäkuun alusta ko. aineen valmistus tai maahantuonti on laitonta. Voit kuitenkin saattaa markkinoille niitä varastoja, jotka on valmistettu tai maahantuotu ennen määräaikaa.

  Jos haluat jatkaa tai aloittaa uudelleen aineen valmistuksen tai maahantuonnin määräajan jälkeen, aine pitää ensin rekisteröidä. Aineiden rekisteröinti aloitetaan tekemällä tiedustelu ECHAan. Voit tehdä rekisteröinnin suoraan, jos olet esirekisteröinyt aineen. Esirekisteröintinumeroa voi vielä käyttää toistaiseksi. Valmistuksen tai maahantuonnin voi aloittaa, kun rekisteröinti on tehty hyväksytysti ja siitä on saatu rekisteröintinumero.

  ECHAn Q&A 1513