REACH 2018

Aineiden rekisteröinti Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) on edellytys aineiden valmistukselle ja markkinoille saattamiselle EU:ssa. Rekisteröimättä jättäminen voi johtaa siihen, että aineen valmistus tai EU:hun tuonti keskeytetään tai lopetetaan. Rekisteröimättä jättäminen voi vaikuttaa koko toimitusketjuun.

REACH-rekisteröinnin määräaika 31.5.2018 koski yritystä, jos

  • yritys oli esirekisteröinyt aineen, jota se valmistaa tai maahantuo EU:hun 1–100 tonnia vuodessa ja
  • aine ei ole sellainen syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen aine, joka olisi pitänyt rekisteröidä jo aiemmin.

REACH 2018 määräajan jälkeen yrityksen pitää rekisteröidä aine ennen kuin tonnin vuotuinen valmistus- tai maahantuontimäärä ylittyy. Yritys aloittaa rekisteröinnin niin, että se tekee tiedustelun ECHAlle. Tiedustelun perusteella ECHA toimittaa muiden saman aineen rekisteröijien tiedot, jotta rekisteröijät voivat käynnistää yhteistyön.

Usein kysyttyä