Seikkailuradat

Seikkailuradoilla tarkoitetaan puihin tai tolppien varaan rakennettuja, vaikeusasteeltaan vaihtelevia ratoja, joissa asiakkaat kiipeilevät erilaisten köysirakennelmien ja puisten tasojen varassa. Seikkailuradoilla on usein myös pitkiä liukuja, joissa asiakkaat liukuvat köysien varassa tasolta toiselle. Korkeilla radoilla käytetään turvavarusteena valjaita, joilla käyttäjä on kiinnittyneenä radan yläpuolella kulkevaan varmistuslinjaan.

 

Asiakirjat kuntoon!

Seikkailuratojen ylläpitäjä on velvollinen laatimaan toiminnasta turvallisuusasiakirjan. Seikkailuratoja koskevissa standardeissa on määritelty erityisiä vaatimuksia koskien esimerkiksi rakennelmien ja välineiden kunnossapitoa sekä toimintaan liittyvää dokumentaatiota. Turvallisuusasiakirjassa on hyvä huomioida   miten standardeissa mainitut turvallisuusvaatimukset ovat huomioituna omassa toiminnassa.

Tunnista vaarat!

Erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat erilaista ohjausta ja valvontaa. Ratojen erityispiirteet, kuten käytetty turvajärjestelmä (virallinen termi, voi olla esimerkiksi varmistusväline), vaikuttavat valvonnan tasoon.

Vaikeusasteeltaan erilaiset radat sisältävät erilaisia riskejä. Huolehdi, että radoilta löytyy merkinnät vaikeusasteista sekä tehtäviä ja kiinnittämisiä koskevat erityisohjeet Asiakkaiden terveydentilaa koskevat rajoitukset tulee käydä selvästi ilmi radan käyttöohjeissa.

Pääsy radoille tulee olla aukioloaikojen ulkopuolella tehokkaasti estetty.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Yksi keino varmistua kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymisestä on noudattaa soveltuvia standardeja seikkailuradan rakentamisessa ja käytössä. Huolehdi ratojen, puuston sekä välineiden riittävästä kunnosta säännöllisin tarkastuksin ja pidä tehdyistä toimenpiteistä kirjaa.

Standardit

Seikkailuratojen rakentamiseen ja niiden turvalliseen käyttöön opastaa kaksi Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n julkaisemaa EN-standardia: