Seinäkiipeily

Kiipeilypalvelun tarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta. Palveluntarjoajalla pitää olla riittävä koulutus ja osaaminen kiipeilystä.

Asiakirjat kuntoon!

Laadi kiipeilypalvelusta turvallisuusasiakirja. Kiinnitä asiakirjassa erityistä huomiota asiakkaiden ohjeistamiseen, välineiden hankintaan ja kunnossapitoon sekä hätätilannevalmiuteen. Pidä asiakirjan yhteydessä onnettomuuskirjanpitoa, johon kirjaat kaikki tapaturmat.

Vakavista onnettomuuksista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.

Tunnista vaarat!

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

Köysikiipeily

 • Varmista uusien asiakkaiden osaaminen erillisellä testillä, ellei asiakkaalla ole korttia suoritetusta kurssista. 
 • Ohjeista ja valvo itsevarmistavien kiipeilylaitteiden käyttöä, käyttö ei edellytä kurssia eikä testiä.
 • Voit ehkäistä itsevarmistavien laitteiden käytössä tapahtuvia tapaturmia muun muassa seuraavasti:
  • lisää reitin lähtöön sulkuportti, jota ei pysty ohittamaan sitä huomaamatta.
  • suunnittele reitti siten, että alaosassa ei ole otteita, joiden kautta sulkuportin voi kiertää.
  • valvo asiakkaita ja puuttumalla vaaralliseen toimintaan.
  • ristiintarkistuksella, jolloin kaksi kiipeilijää tarkistaa toistensa kiinnityksen.
  • lisää lähtöpaikalle katselukorkeudelle yleistajuinen ja erottuva ohjetaulu, jolla muistutetaan asiakasta tarkistamaan, että varmistuslaitteeseen on kiinnitytty oikein.
 • Sijoita kiinteät köydet ja kiipeilylinjat niin, ettei asiakas voi heilahtaa sivuseinään, toiseen kiipeilijään tai muuhun rakenteeseen.

Boulderointi eli kiipeily ilman köyttä

 • Kun kiipeillään matalilla seinillä ilman köysiä, huolehdi, että koko seinän leveydellä on turvalliset patjat. Patjojen pitää kattaa koko putoamisalue ja soveltua paksuuden ja vaimennuksen suhteen kiipeilykäyttöön.
 • Ohjeista asiakkaita erilaisista putoamistekniikoista.
 • Varoita ohjeilla ja merkinnöillä tilanteesta, jossa kiipeilijä putoaa toisen kiipeilijän päälle.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

 • Valvo kiipeilytilaan pääsyä ja tarkista uusien asiakkaiden taidot.
 • Huolehdi, että kiipeilyä koskevat ohjeet ja säännöt ovat selkeitä ja valvo aktiivisesti sääntöjen noudattamista.
 • Varmista, että valvojilla on tarpeellinen tietotaito kiipeilystä, jotta he voivat puuttua selkeästi vaaralliseen toimintaan.
 • Varmistu rakenteiden, välineiden ja varusteiden kestävyydestä, lujuudesta ja kunnosta säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla. Huoltokirjanpito auttaa pysymään ajan tasalla varusteiden korjaamisesta ja huoltotoimista.
 • Huolehdi, että putoamisalueella ei ole rakenteita tai välineistöä, joihin putoava kiipeilijä voisi loukata itsensä.
 • Varmista, että henkilökunnalla on hätätilannevalmius kiipeilyseinällä tapahtuvan onnettomuuden varalle.

Suunnittelussa huomioitavaa:

 • Hanki standardin mukaisia valjaita ja muita kiipeilyvälineitä
 • Kiipeilyseinän rakentamisessa saa hyviä neuvoja Kiipeilyseinäoppaasta 
 • Laadi ennen toiminnan aloittamista turvallisuusasiakirja
 • Huolehdi laitteiden ja varusteiden huollosta ja tarkastuksista

Vaatimuksia välineille

Varmistu kiipeilyvälineitä hankiessasi, että välineet ovat standardien mukaisia.

Kiipeilyvälineitä koskevat standardit: