Pallopelialueet

Pallopelialueen ylläpitäjä ja omistaja tai muu alueella toimiva palveluntarjoaja vastaavat, että pallopelialue ja siellä käytettävät välineet ovat turvallisia. Vaatimus koskee yleisiä kunnallisia pallopelialueita sekä mm. opistojen ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia pallopelialueita ja niiden yksittäisiä välineitä kuten jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä.

Yleisillä pallopelialueilla olisi suositeltavaa olla infotaulu. Sijoita infotauluun paikan yhteystiedot, ylläpitäjän yhteystiedot ja hätänumero. Ilmoita pallopelialueilla tapahtuneista vakavista onnettomuuksista Tukesiin.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

  • Huolehdi, että pallopelialueiden pelimaalit ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia. Maalit pitää asentaa oikein, ei esim. kaltevalle pinnalle. Epätasapainossa oleva maali on kaatuessaan aiheuttanut useita kuolemantapauksia.
  • Säilytyksen aikana joko poista välineet alueelta tai lukitse välineet väärinkäytön estämiseksi.
  • Varmista, että alueen pohjan rakenne ja materiaali on pelaamiseen soveltuvaa, eikä alueella ole kiviä tai kuoppia.
  • Aitaa alue, jos alueen läheisyydessä kulkee tie tai junarata.
  • Mahdollisen ilkivallan takia tarkista ja huolla alueet säännöllisesti.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

  • Laadi yleisille pallopelialueille tarkastus- ja huoltosuunnitelma.
  • Pidä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa.
  • Tarkista ja huolla välineet ja niiden osat valmistajan ohjeiden mukaisesti ja noudata tarkastus- ja huoltovälejä.
  • Tarkista mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti ja korjataan puutteet.
  • Huolehdi välineiden turvallisesta väliaikaisesta ja pitkäaikaisesta säilyttämisestä Säilytyksen aikana estä välineiden luvaton käyttö esim. lukitsemalla jalkapallomaalit toisiinsa kiinni.

Vaatimuksia välineille

Vastuu välineiden turvallisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä. Valmistajan, maahantuojan ja myyjän pitää ottaa selvää välineitä koskevista vaatimuksista ja vaatimuksissa tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Myös itse valmistettujen välineiden valmistuksessa pitää noudattaa samoja turvallisuusperiaatteita.