Ulkokuntoilupaikat

Ulkokuntoilupaikalla tarkoitetaan ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennettuja kuntoiluvälineitä. Ulkokuntoilupaikalla voi olla esimerkiksi painopakkalaitteita, steppereitä, tasapainoiluvälineitä, crossfit-telineitä tai muita kehonpainovälineitä. Vastuu ulkokuntoilupaikan turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla.

Asiakirjat kuntoon

Laadi turvallisuusasiakirja, jos ulkokuntoilupaikka sisältää merkittäviä riskejä. Ota riskin arvioinnissa huomioon seuraavia asioita:

 • kohteen koko
 • sijainti
 • maasto- ja ympäristöolosuhteet
 • käytössä olevat välineet ja niiden määrä
 • alueen käyttötarkoitus, esim. millaisia toimintoja alueella ja sen ympäristössä on
 • käyttäjäryhmät, esim. lapset, nuoret, aikuiset vai vanhukset
 • käyttäjien määrä.

Esimerkiksi ulkokuntoilupaikasta, jossa käy paljon käyttäjiä ja käytössä on paljon vaativia kuntoiluun ja voimailuun tarkoitettuja välineitä, on laadittava turvallisuusasiakirja.

Toisaalta senioripuistosta, jossa käytetään yksinkertaisia ja ensisijaisesti vain tasapainoiluun tarkoitettuja välineitä, ei tarvitse välttämättä laatia turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuusasiakirjan laatiminen on kuitenkin suositeltavaa, vaikka se ei olisikaan lakisääteinen velvollisuus.

Tunnista vaarat

Tunnista käyttäjille aiheutuvat vaarat ja järjestä kuntoilupaikka turvalliseksi. Kaikkien ulkokuntoilupaikkojen on oltava turvallisia käyttäjilleen. Voit käyttää vaarojen tunnistamisessa apuna esimerkiksi Tukesin laatimia työvälineitä.

Suunnittelussa huomioitavaa

Sijoita ulkokuntoiluvälineet selkeästi erilleen leikkikenttävälineistä, jos ulkokuntoiluvälineiden ei varmuudella tiedetä olevan lapsille turvallisia. Sijoittelussa varmista, että lapset eivät pääse leikkiessään huomaamatta siirtymään lapsille soveltumattomalle kuntoilualueelle.

Lapset tai heidän vanhempansa eivät välttämättä erota ulkokuntoiluvälineitä leikkivälineistä. Välinekohtaiset turvallisuusvaatimukset täyttävät laitteetkin voivat olla vaarallisia, jos niitä sijoitetaan tai käytetään huolimattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti. 

Tekninen raportti CEN/TR 16879:2016 ohjeistaa leikkikenttien ja muiden vapaa-ajan alueiden sijoittelussa ja erottelussa.

Vaatimuksia välineille

Ulkokuntoiluvälineiden pitää olla turvallisia. Jos ulkokuntoiluvälineessä ei ole sähkö- tai painelaitteita, välineeseen sovelletaan ainoastaan kuluttajaturvallisuuslakia. Nämä ulkokuntoiluvälineet eivät ole CE-merkittäviä tuotteita eikä niitä saa CE-merkitä.

Jos ulkokuntoiluvälineissä käytetään sähkö- tai painelaitteita, välineiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain lisäksi sähkö- ja painelaitteisiin liittyvää erityislainsäädäntöä. Tällaisissa ulkokuntoiluvälineissä voi olla sähkö- tai painelaitteisiin liittyviä CE-merkintöjä.

Huolto ja kunnossapito

Huolehdi ulkokuntoiluvälineiden turvallisuudesta koko niiden käyttöiän ajan. Seuraa välineiden kuntoa, vikoja ja kulumista silmämääräisten rutiinitarkastusten avulla. Tee säännölliset tarkemmat tarkastukset ja tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt välineiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos valmistajan antamia ohjeita ei ole, arvioi itse riittävä tarkastusten tiheys ja tarkkuus ulkokuntoilualueen ominaispiirteiden ja vaarojen perusteella. Pidä kirjaa tehdyistä tarkastuksista, huolloista ja korjauksista.

Standardit

Standardien noudattaminen ulkokuntoiluvälineiden suunnittelussa ja hankinnassa on yksi tapa varmistua siitä, että välineet täyttävät lainsäädännössä asetetut turvallisuusvaatimukset. Ulkokuntoiluvälineitä koskee eurooppalainen standardi EN 16630.

Jos ulkokuntoiluvälineet ovat leikkikenttien yhteydessä tai muusta syystä lasten ja nuorten käytössä, niiden tulee täyttää leikkikenttiä koskevien standardien EN 1176 ja EN 1177 vaatimukset.

Jos standardeja ei ole noudatettu, palveluntarjoajan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan, että jollain muulla tavalla saavutetaan vähintään standardeja vastaava turvallisuustaso. Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta SFS.

Tietojen antaminen käyttäjille

Sijoita ulkokuntoilualueen tunnistetaulu keskeiselle ja helposti havaittavalle paikalle. Anna käyttäjille ainakin seuraavat tiedot:

 • ulkokuntoilualueen nimi
 • tarkka sijainti, esim. katuosoite, johon voi hälyttää apua
 • yleinen hätänumero 112
 • alueen ylläpitäjän tai huoltovastaavan yhteystiedot
 • ohjeet ilmoituksen tekemiseen tapaturmista, rikkoutuneista välineistä tai muista turvallisuuspuutteista.

Anna ulkokuntoiluvälineiden käyttöohjeet ja muu ohjeistus suomen ja ruotsin kielellä. Voit käyttää myös kuvia ja symboleita.

Ulkokuntoilupaikan turvallisuuden hyvät käytännöt

 1. Suunnittele ulkokuntoilupaikka turvalliseksi.
 2. Arvioi, sisältääkö ulkokuntoilupaikka merkittäviä riskejä käyttäjille tai sivullisille
 3. Arvioi edellisen kohdan perusteella, onko ulkokuntoilupaikka sellainen, josta pitää laatia turvallisuusasiakirja
 4. Sijoita ulkokuntoiluvälineet selkeästi erilleen leikkikenttävälineistä, ellet varmuudella tiedä niiden olevan lapsille turvallisia.
 5. Asenna kuntoiluvälineet valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 6. Anna käyttäjille riittävät ohjeet välineiden turvalliseen käyttöön, puutteista ilmoittamiseen ja toimintaan tapaturman sattuessa.
 7. Varmista, että välineet ovat ehjät. Tarkista ja huolla ne säännöllisesti. Pidä huolloista kirjaa.
 8. Pidä kirjaa tapaturmista ja vaaratilanteista.
 9. Ilmoita vakavat tapaturmat Tukesiin ja tarvittaessa myös välineen valmistajalle.
 10. Paranna alueen turvallisuutta havaintojen ja käyttökokemusten perusteella.

Usein kysyttyä