Äänievakuointilaitteet

Äänievakuointilaitteet kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan, ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla SFS-EN 54-16 Paloilmoittimet. Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet sekä SFS-EN 54-24 Paloilmoittimet. Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet. Valmistajan tai markkinoille saattajan on CE-merkittävä em. standardien mukaiset laitteet.

Äänievakuointijärjestelmiä käsittelee myös standardi SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön. EN 54 -sarjan standardien lähtökohtana on, että äänievakuointi on osa paloilmoitinjärjestelmää. EN 60849 ei tätä vaatimusta sisällä, vaikka mahdollistaakin äänievakuoinnin liittämisen muihin järjestelmiin.

Tukes valvoo ainoastaan äänievakuointilaitteita, jotka asennetaan joko säädösten tai viranomaisen vaatimuksesta.

Mikä on äänievakuointi- tai äänihälytyslaite?

Äänievakuointi- tai äänihälytyslaitteiksi kutsutaan esimerkiksi poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä. Laissa ne on määritelty muun onnettomuuden vaaran ilmaisulaitteiksi sekä hälyttämiseen ja varoittamiseen käytettäviksi laitteiksi.

Lain mukaiseksi äänihälytysjärjestelmäksi ei katsota esim. seuraavia:

kouluissa olevat kuulutusjärjestelmät
televisio, joka hätätilanteessa lähettää viestejä.

Äänievakuointilaitteista on v. 2015 julkaistu ST-ohjeisto 21: ”Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät”. Tukes osallistui ohjeistoa valmistelevaan työryhmään.