Laskettelupalvelut ja hiihtokeskukset

Vastuu laskettelupalveluiden turvallisuudesta on hiihtokeskuksilla.

Tukes valvoo laskettelukeskuksissa kuluttajille tarjottavia palveluita. Tukes valvoo myös hiihtohissejä niiden asiakasturvallisuuden ja oikean käytön osalta. Esimerkiksi asiakkaiden opastaminen hissin käyttöön, hissin käytön valvonta ja asiakkaiden poistuminen hissistä ovat osa laskettelupalvelua, jota Tukes valvoo. Hiihtohissien teknisen turvallisuuden valvonta kuuluu Aluehallintovirastoille. Lisäksi tarkastuslaitokset tekevät hiihtohisseille asennus- ja määräaikaistarkastuksia.

Asiakirjat kuntoon

Laadi hiihtokeskuksen toiminnasta turvallisuusasiakirja. Hyvä turvallisuusasiakirja kuvaa hiihtokeskuksen toiminnot ja niihin liittyvät riskit riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti. Turvallisuusasiakirjan liitteenä voi olla tarkempia työohjeita ja tarkastuslistoja henkilökunnalle.

Rinteiden, opasteiden ja suorituspaikkojen säännölliset tarkastukset on hyvä kirjata esimerkiksi hissi- tai rinnepäiväkirjaan.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Suunnittelussa huomioitavaa

  • Sijoita lasten alueet pulkka- ja tuubimäkineen turvallisesti muihin rinnetoimintoihin nähden.
  • Pehmusta tai suojaa muuten laskettelijoiden törmäyksiltä riskialttiit kiinteät esteet rinteiden laidoilla.
  • Ohjeista asiakkaita turvalliseen lasketteluun rinnesäännöillä ja muilla opasteilla, kuten rinteiden vaikeusastemerkinnöillä.
  • Valvo rinnesääntöjen noudattamista ja tarvittaessa puutu riskialttiiseen toimintaan. 

Usein kysyttyä