Laskettelupalvelut ja hiihtokeskukset

Vastuu laskettelupalveluiden turvallisuudesta on hiihtokeskuksilla.

Tukes valvoo laskettelukeskuksissa kuluttajille tarjottavia palveluita. Tukes valvoo myös hiihtohissejä niiden asiakasturvallisuuden ja oikean käytön osalta. Esimerkiksi asiakkaiden opastaminen hissin käyttöön, hissin käytön valvonta ja asiakkaiden poistuminen hissistä ovat osa laskettelupalvelua, jota Tukes valvoo. Hiihtohissien teknisen turvallisuuden valvonta kuuluu Aluehallintovirastoille. Lisäksi tarkastuslaitokset tekevät hiihtohisseille asennus- ja määräaikaistarkastuksia.

Asiakirjat kuntoon

Laadi hiihtokeskuksen toiminnasta turvallisuusasiakirja. Hyvä turvallisuusasiakirja kuvaa hiihtokeskuksen toiminnot ja niihin liittyvät riskit riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti. Turvallisuusasiakirjan liitteenä voi olla tarkempia työohjeita ja tarkastuslistoja henkilökunnalle.

Rinteiden, opasteiden ja suorituspaikkojen säännölliset tarkastukset on hyvä kirjata esimerkiksi hissi- tai rinnepäiväkirjaan.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Suunnittelussa huomioitavaa

 • Sijoita lasten alueet pulkka- ja tuubimäkineen turvallisesti muihin rinnetoimintoihin nähden.
 • Pehmusta tai suojaa muuten laskettelijoiden törmäyksiltä riskialttiit kiinteät esteet rinteiden laidoilla.
 • Ohjeista asiakkaita turvalliseen lasketteluun rinnesäännöillä ja muilla opasteilla, kuten rinteiden vaikeusastemerkinnöillä.
 • Valvo rinnesääntöjen noudattamista ja tarvittaessa puutu riskialttiiseen toimintaan. 

Usein kysyttyä

 • Miten laskettelukeskusten hyppyreiden turvallisuudesta voi varmistua?

  Laskettelukeskuksien omistava yhtiö vastaa keskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös esim. nuorison itse kasaamien hyppyreiden turvallisuutta.

  Toiminnanharjoittajan on huomioitava hyppyreihin liittyvät riskit ja otettava ne huomioon turvallisuussuunnittelussa. Kielto-, varoitus- ja opastetaulujen tulee olla materiaaliltaan kestäviä, selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti havaittavia. Hyppyrialueet pitää erottaa selkeästi muista alueista (esim. muusta laskettelurinteestä). Tällä pyritään estämään se, ettei kukaan ajaudu hyppyriin vahingossa. Rinteiden käyttäjille pitää selkeästi kertoa kunkin hyppyrin vaikeustaso. Hyppyrit vaativat myös ylläpitoa esimerkiksi käytön aiheuttaman kulumisen, muuttuvien sääolosuhteiden ja ilkivallan vuoksi. Toiminnanharjoittaja vastaa hyppyreiden ylläpidosta, vaikka rinnekeskuksen alueella oleva hyppyri olisi harrastajien rakentama.

  Suomen hiihtokeskusyhdistys ry (SHKY) on laatinut ohjeistusta erilaisten hyppyreiden rakentamiseen. Ohjeistuksessa on huomioitu mm. hyppyreiden profiili, alastulo ja koko. Suositeltavaa onkin olla yhteydessä SHKY:een ennen hyppyreiden rakentamisen aloittamista.