Liikuntahallit

Liikuntahallien suunnittelussa on tärkeää huomioida lajikohtaiset tilavaatimukset ja välineiden soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Tilan ja välineistön ylläpidolla varmistetaan turvalliset olosuhteet käyttäjille. 

Liikuntahallien kuluttajaturvallisuudesta tulee varmistua koko elinkaaren ajan. Jos hallin käyttötarkoitus muuttuu, pitää varmistaa tilan soveltuvuus tulevaan käyttöön.

Turvallisuusasiakirja 

Liikuntahalleille kokonaisuutena tulee laatia turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa on tärkeää huomioida kunkin liikuntahallin erityispiirteet. Henkilökunnan tulee tuntea turvallisuusasiakirjan sisältö ja osata toimia kirjattujen turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.

Liikuntahallissa toimivien ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten tapahtumajärjestäjien, tulee tarvittaessa laatia turvallisuusasiakirja omasta toiminnastaan. Esimerkiksi tapahtuman turvallisuusasiakirjassa kannattaa viitata liikuntahallin yleiseen turvallisuusasiakirjaan, kun kyse on muun muassa tiloista ja yleisistä turvallisuusohjeista. 

Yhdistysten vain omille jäsenilleen tarjoamasta toiminnasta ei tarvitse laatia turvallisuusasiakirjaa, sillä siihen ei sovelleta kuluttajaturvallisuuslakia. Tällaista toimintaa on esimerkiksi salibandyseuran omille jäsenilleen tarjoama seuratoiminta. Yhdistysten vastuuhenkilöt tulee kuitenkin perehdyttää hallin turvallisuusasiakirjaan ja -käytäntöihin.

Turvallisuusasiakirjan laatiminen ja hyödyntäminen -sivulta löydät lisäohjeistusta.

Turvallisuuden seuranta ja Tukesille ilmoittaminen

Kirjaa tiedot onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Voit hyödyntää kirjattua tietoa turvallisuustoiminnan kehittämisessä. Onnettomuuksia seuraamalla voidaan tunnistaa turvallisuuspuutteita ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia myös muissa vastaavissa palveluissa.

Vakavista onnettomuuksista ja lähetä piti -tilanteista pitää ilmoittaa Tukesiin. Ilmoittaminen on palveluntarjoajaa koskeva lakisääteinen velvollisuus. Turvallisuusasiakirjassa tulee kuvata, milloin ilmoitus tehdään ja kenen vastuulla sen tekeminen on.

Tukes pystyy ilmoitusten perusteella muun muassa jakamaan tietoa havaituista turvallisuuspuutteista muille palveluntarjoajille valtakunnallisesti.

Tutustu Tukesin palveluntarjoajien velvollisuuksia koskevaan ohjeistukseen.

Kiinnitä näihin huomiota

 • Ohjeista ensiaputarvikkeiden ja mahdollisen defibrillaattorin sijainnista näkyvästi.
  • Perehdytä urheiluseurojen vastuuhenkilöt ja tapahtumajärjestäjät ensiaputarvikkeiden käyttöön.
 • Varmista, että tilojen käyttäjien saatavilla on riittävä ohjeistus turvalliseen toimintaan ja huomioi tarvittaessa vieraskieliset.
 • Laadi vastuunjakotaulukko, jos ylläpitotoiminta jakautuu useammalle taholle.
 • Huolehdi, että läheltä piti- ja onnettomuustieto kulkee sujuvasti käyttäjiltä palveluntarjoajalle.
 • Tunnista vaaroja ja paranna turvallisuutta henkilöstön turvallisuuskävelyä säännöllisesti hyödyntäen.
  • Kiinnitä huomiota pallopelialueiden lähellä oleviin rakenteisiin ja pehmusta tarvittaessa.
  • Muista seinille ja kattoon kiinnitettyjen liikuntavälineiden, nostinten ja jakoverhojen ylläpito.
    

katso myös

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Rakennustieto Oy: liikuntapaikkajulkaisut
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: Liikuntasalit ja urheiluhallit
Tukesin verkkosivu: Uimahallit ja kylpylät
Tukesin verkkosivu: Kuntosalit
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015)
Lajikohtaiset olosuhdevaatimukset lajiliiton ohjeistuksissa