Husky- ja porosafarit

Husky- ja porosafarin järjestäjä vastaa palvelun turvallisuudesta. Safarien turvallisuudessa korostuvat ohjaajien ammattitaito toimia eläinten kanssa vaihtelevilla reiteillä ja eräoloissa.

Tukes valvoo erilaisten eläinpalveluiden asiakasturvallisuutta.

Asiakirjat kuntoon

Safareiden järjestäjän pitää laatia retkistä turvallisuusasiakirja. Kiinnitä asiakirjassa erityistä huomiota reittisuunnitelmaan, asiakkaiden ohjeistamiseen ja oppaiden ammattitaitoon.

Tunnista vaarat

Safarin järjestäjä, tunnista seuraavat riskit ja minimoi niistä aiheutuvat vaarat:

 • Huomioi erilaiset asiakasryhmät, ulkomaalaiset, lapset, erityisryhmät.
 • Pohdi, ymmärtävätkö asiakkaat annetut ohjeet.
 • Pohdi, millainen reitti on. Onko alueella muita käyttäjiä samaan aikaan?
 • Tutki, onko reitillä tienylityksiä tai muita haastavia paikkoja.
 • Pohdi, osaavatko oppaat toimia hätätilanteissa.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Kun järjestät safareja, huomioi seuraavia asioita:

 • Laadi jokaisesta pidemmästä safarista oma suunnitelma.
 • Varmista, että asiakkaat ymmärtävät ohjeet.
 • Kerää kaikki pienemmätkin onnettomuudet ja tapaturmat omaan onnettomuuskirjanpitoon.
 • Muista ilmoittaa Tukesille vakavista onnettomuuksista.
 • Laadi ohjeistukset monella eri kielellä ja kuvia apuna käyttäen.

Suunnittelussa huomioitavaa

Huomioi reittisuunnitelmissa, miten apua hälytetään hätätilanteissa reitin varrelta. Toimivatko hätäsovellukset, vai onko käytössä muita apuvälineitä? Reittisuunnittelussa korostuu myös muiden reitin käyttäjien kohtaaminen sekä teiden ym. ylitykset.
 

Vaatimuksia välineille

Huolehdi rekien ja valjaiden kunnosta ja pidä huoltokirjanpitoa. Etenkin ulkomaisille turisteille on syytä varata lämpimiä haalareita ja muita ulkovaatteita.

 1. Huolto ja kunnossapito
  Tarkasta reittien kunto ennen retkiä.
   
 2. Tietojen antaminen asiakkaalle
  Kerro asiakkaille selkeästi ohjeet, miten retkillä toimitaan. Varmista, että ohjeet ymmärretään.