Vaaralliset kemikaalit

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan teollinen käsittely ja varastointi yrityksessä voi olla vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella joko laajamittaista tai vähäistä.

  • Tukes myöntää laajamittaista toimintaa harjoittaville yrityksille luvat kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille sekä valvoo yritysten toimintaa.
  • Pelastuslaitokset valvovat vähäistä kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavia yrityksiä. Pelastusviranomainen valvoo myös muita kohteita, esimerkiksi kotitalouksien öljysäiliöitä ja maatilojen ns. farmarisäiliöitä.

Tukes seuraa, kuinka paljon Suomessa sattuu vuosittain sellaisia vaarallisten kemikaalien onnettomuuksia, joissa vapautuneen kemikaalin määrä ylittää alla olevassa taulukossa esitetyt raja-arvot.

Onnettomuuden raja-arvot

Onnettomuudet Tukesin valvontakohteissa

Tukes valvoo kemikaalilaitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on laajamittaista. Vähäistä käsittelyä ja varastointia harjoittavia kemikaalilaitoksia valvoo pelastuslaitos.

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 
Onnettomuudet 24 32 10* 14* 12* 10*

12*

9*
joista seurauksiltaan vakaviksi luokiteltuja 12 8 4* 6* 5* 5* 6* 4*
* Onnettomuuden ja vakavan onnettomuuden määritelmien raja-arvot (vuotanut määrä) on päivitetty 2015. Lisäksi kemikaalien vaaraluokitus (CLP) muuttui 2015. Muutosten vuoksi 2015 alkaen lukumäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

 

Onnettomuustutkinta

Tukes tutkii sattuneita onnettomuuksia silloin, kun onnettomuuden syytekijöiden selvittäminen sitä edellyttää. Tukes julkaisee onnettomuustutkinnan tuloksena tutkintaraportin. Raportit löytyvät täältä.

 

Vahingon tapahtumapaikka

Taulukossa on esitetty yleisimmät onnettomuuspaikat.

Onnettomuuspaikka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tuotantolaitos 91 103 99 101 94 99 94 93
Varastoalue 165 181 154 130 144 183 174 193
Myymälä tai jakelupiste 186 175 200 212 175 185 175 194
Asuinrakennus 110 99 105 132 109 92 134 141
Merialueen satama 80 90 103 116 126 116 122 133
Maasto 130 139 107 146 138 178 163 214
Tiealue (maantie, katu tai vastaava) 1638 1686 1687 1614 1838 1865 1778 1912
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Yhteensä 2919 3065 3001 3055 3169 3371 3324 3592

Tietolähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.

Taulukossa esitetty lukumäärä sisältää kaikki (myös hyvin pienet) pelastuslaitosten hälytystehtävät, joiden onnettomuustyypiksi on kirjattu ”vaarallisten aineiden onnettomuus” tai ”öljyvahinko”.