Sähköturvallisuustutkinnot

Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Tutkinnoissa edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Tutkinto on kaksiosainen. Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.

Tutkintotilaisuudet vuonna 2024

 

18.4.2024 klo 12-15

14.11.2024 klo 12-15

 

Tutkintojen järjestäminen

Sähköturvallisuustutkintoja järjestävät sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Tukesin ilmoittamina ajankohtina.

Tutkinnon kieli on suomi tai ruotsi. Muilla kielillä tutkintoja ei järjestetä.

Ilmoittaudu sähköturvallisuustutkintoon suoraan tutkinnon järjestäjille

Sähköturvallisuustutkintojen valmennuskursseja järjestävät useat oppilaitokset ja muut sähköalan koulutusta tarjoavat toimijat. (Tukes ei järjestä valmennuskursseja)

Sähköturvallisuustutkinto suoritetaan Tukesin sähköisessä eTentti-oppimisympäristössä. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen (Suomi.fi-tunnistus). Ota yhteyttä oppilaitokseen, jos vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista. 

Tutkintotilaisuudet

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Voit saada tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa yhden tunnin, jos

  • äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai
  • jos sinulla on todistettavasti lukihäiriö.

Ilmoita oppilaitokselle lisäajan tarpeestasi samalla kun ilmoittaudut suorittamaan tutkintoa (ennen tutkintotilaisuuden alkamispäivää).

Tutkintotilaisuudessa käytettävä materiaali

Voit pitää tutkintotilaisuudessa esillä seuraavia materiaaleja:

  • julkaisuja, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin (sähköisenä tai painettuna)
  • alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

 

Tutkintojen rakenne

Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

1. osa: sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus

2. osa: muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Tutkintovaatimukset

Tutkintovaatimukset ovat voimassa 1.1.2018 jälkeen järjestettävissä tutkinnoissa.  

Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.

Standardit

SFS 6000 (2022) Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002  2015 + A1 2018 Sähkötyöturvallisuus

SFS käsikirja 601:2018 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2018) Suurjännitesähköasennukset ja perusvaatimukset ilmajohtostandardeista ovat SFS-EN 50341-1 ja SFS-EN 50341-2-7

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2022 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Sähköturvallisuustutkinto 2 

Sähköturvallisuustutkinto 2:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.

Standardit          

SFS 6000 (2022) Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002  2015 + A1 2018 Sähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2022 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Sähköturvallisuustutkinto 3 

Sähköturvallisuustutkinto 3:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.

Standardit

SFS 6000 (2022) Pienjännitesähköasennukset

-     Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

4    SUOJAUSMENETELMÄT

-     Suojaus sähköiskulta 4-41

-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 4-42

-     Ylivirtasuojaus 4-43

5    SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

-     Yleiset säännöt 5-51

-     Johtojärjestelmät 5-52

-     Erottaminen, kytkentä ja ohjaus 5-53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 5-54

5-55 MUUT SÄHKÖLAITTEET

-     Pienjännitteiset generaattorilaitteistot 551

-     Valaisimet ja valaistusasennukset 559

6    TARKASTUKSET

7    ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET

-     Rakennustyömaat 704

-     Näyttelyt 711

-     Kalusteet 713

-     Sähköajoneuvojen syöttö 722

-     Huvipuistot 740

8    ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET

-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat 804

-     Pistokytkimien valinta ja asennus 813

SFS 6002  2015 + A1 2018 Sähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu
D1-2022   Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

3 Yleisten ominaisuuksien määrittely

-     Yleistä 300

4 Suojausmenetelmät

-     Suojaus sähköiskulta 41

-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 42

-     Ylivirtasuojaus 43

5 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

-    Yleiset säännöt 51

-     Johtojen valinta ja asentaminen 52

-     Kytkinlaitteet 53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 54

-     Generaattorilaitteistot 551

-     Valaisimien asentaminen 559

6 Tarkastukset

7 Erityisiä asennuksia tai asennusolosuhteita koskevat ohjeet

-     Rakennustyömaat 704

-     Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot

-     Kalusteet 713

-     Sähköajoneuvojen syöttö 722

-     Huvipuistojen, tivolien, … 740

8 Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset

-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804

-     Pistokytkimen valinta ja asentaminen 813

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Tutkintojulkaisujen myynti

Lakeihin ja asetuksiin voit tutustua Tukesin säädöstietopalvelussa.

SFS-standardeja ja -käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS

Sähkötieto ry:n julkaisua ja julkaisua D1 myy Sähköinfo Oy.  

Sähköturvallisuustutkintoihin 1, 2 ja 3 kuuluvat julkaisut voi tilata täydellisinä tutkintopaketteina Sähköinfo Oy:stä tai Opiks-Tiimi Oy:stä

 

Lisätietoja:

Pätevyystodistuksen hakemiseen liittyvät asiat: www.seti.fi

Tutkinnon sisältöön liittyvät asiat: Esko Iivonen, [email protected]