Prosessiturvallisuusjärjestelmän koulutus toiminnanharjoittajille

Maanantai 11.12.2023 klo 12.00 –  16.00

Tukes järjestää toiminnanharjoittajille verkkokoulutuksen, jossa käydään läpi prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alueet ja keskeisin sisältö prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimuksista. Koulutus järjestetään 11.12.2023 klo 12–16.

Koulutus on suunnattu tuotantolaitosten vastuuhenkilöille (kemikaalien käytönvalvojat ja toimintaperiaatteista vastaavat) sekä muille prosessiturvallisuusjärjestelmän avainhenkilöille. Koulutuksen luennoitsijat ovat Tukesin asiantuntijoita. 

Koulutus liittyy Tukesin vuoden alussa käynnistämään PROTO-projektiin, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa vaarallisten kemikaalien käsittelyn varastoinnin riskinhallintaa koskevan turvallisuusjohtamisjärjestelmän (prosessiturvallisuusjärjestelmän) vaatimuksia.

Tukes on projektissa määrittänyt oheisen mallin prosessiturvallisuusjärjestelmälle:

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä.

Malli perustuu valtioneuvoston asetukseen 685/2015 (liite III) sekä SEVESO-direktiiviin; vaatimukset koskevat SEVESO-laitosten (toimintaperiaateasiakirja- ja turvallisuusselvityslaitokset) lisäksi suurelta osin myös lupalaitoksia.

Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimuksia tullaan hyödyntämään kattavasti kemikaalilaitosten valvonnassa ja Tukesin valvonnan kehittämisessä. Koulutus nauhoitetaan ja sen oleellinen sisältö tuodaan Tukesin eTentti-palveluun toiminnanharjoittajien hyödynnettäväksi.

 

Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä

Teams-linkki ja ohjelma päivitetään ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn kalenterikutsuun.

Kohderyhmät: yritykset