Valikko

Kaivosturvallisuutta edistetään uusilla säädöksillä

Tukes 11.10.2012 8.07 | Julkaistu suomeksi 27.9.2018 klo 12.19
Tiedote

Kaivosturvallisuutta pyritään edistämään uusin säädöksin ja keinoin. Jatkossa jokaisessa kaivoksessa pitää olla kaivosturvallisuudesta vastaava henkilö ja uusilta kaivoksilta vaaditaan kaivosturvallisuuslupa. Viimeisen viiden vuoden aikana kaivosonnettomuuksissa on Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tulleiden tietojen mukaan loukkaantunut 30–40 henkilöä vuosittain.

Viime vuoden heinäkuussa voimaan tuleen kaivoslain ja siihen liittyvien säädöksien tarkoituksena on parantaa kaivosturvallisuutta. Jatkossa jokaisessa kaivoksessa pitää olla kaivosturvallisuudesta vastaava henkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaivoksessa noudatetaan kaivosturvallisuutta koskevia säännöksiä lupamääräyksiä ja kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimintaperiaatteita.

Turvallisuussyistä uusilta kaivoksilta vaaditaan myös kaivosturvallisuuslupaa, jonka hakemukseen pitää liittää muun muassa sisäinen pelastussuunnitelma ja kaivostoiminnan turvallisuuteen liittyvien riskien kirjallinen arviointi. Riskien arviointi on turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää, sillä vain tiedostamalla mahdolliset vaaratilanteet ja niiden seuraukset, onnettomuudet on mahdollista ennaltaehkäistä.

Tukesille ilmoitetaan noin 30 - 40 kaivostapaturmaa vuodessa. Loukkaantumisella tarkoitetaan, että työntekijä on joutunut tapaturman takia olemaan poissa yhden tai useamman työvuoron.

– Tyypilliset kaivosonnettomuudet liittyvät yleisimpien työtapaturmien kuten liukastumisten ja venähdysten lisäksi esimerkiksi putoaviin kiviin sekä koneisiin ja liikenteeseen kaivoksessa. Vakavan onnettomuuden voisivat aiheuttaa esimerkiksi sortumat tai tulipalo maan alla, ylitarkastaja Aki Ijäs Tukesista sanoo.

Viimeisin kuolemaan johtanut tapaturma on sattunut kaivoksissa vuonna 2003. Tukesin tietoon tulleet kaivostapaturmat kirjataan Tukesin vaurio- ja onnettomuusrekisteriin

Tapaturmaan johtaneet kaivosonnettomuudet 2006-2011:

 

2007

2008

2009

2010

2011

Kuolleet

-

-

-

-

-

Loukkaantuneet,

yli 3 työkyvyttömyyspäivää

31

28

17

27

22

Loukkaantuneet,

yhden tai useamman työvuoron menetys

37

41

34

40

38

Suomessa on toiminnassa noin 50 kaivosta ja avolouhosta, joita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kaivosviranomaisena valvoo. Tukes myöntää kaivostoiminnan harjoittajille kaivosluvat ja kaivosten turvallisuusluvat sekä tekee kaivostarkastuksia.

Uusi opas auttaa kaivosturvallisuuden käytännön toteuttamisessa

Tukes on julkaissut Kaivosturvallisuussäädökset-oppaan, jonka tavoitteena on antaa kaivostoiminnan harjoittajille tietoa uuden kaivoslain ja sen alaisten asetusten vaatimuksista sekä muutoksista vanhaan lainsäädäntöön.

Opas on suunnattu kaivostoiminnan harjoittajille, kaivosturvallisuuden asiantuntijoille ja kaivoksissa työskenteleville. Oppaassa käydään läpi muun muassa kaivosturvallisuuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat, kaivosturvallisuudesta kaivoksessa vastaavan henkilön tehtävät ja Tukesin kaivoksiin tekemät tarkastukset.

Lisätietoja:

Kaivosturvallisuussäädökset-opas

Aki Ijäs, p. 029 5052 682

Taimo Tihinen, p. 029 5052 423

sähköposti: [email protected]