Hyppää sisältöön

Rajoitusehdotus syklosiloksaaneille – kerro kommenttisi

7.5.2019 11.55
Uutinen

Syklosiloksaaneja koskeva rajoitusehdotus on kommentoitavana Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilla.

Rajoitusehdotus koskee oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4), dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) ja dodekametyylisykloheksasiloksaanin (D6) saattamista markkinoille (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) kuluttaja- ja ammattituotteissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuudella eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Rajoituksen tarkoituksena on minimoida erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettujen silikoniyhdisteiden (D4, D5 ja D6) päätyminen ympäristöön. Nämä aineet ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä.

Yhdisteitä käytetään monomeereina silikonipolymeerien valmistuksessa sekä sellaisenaan erilaisten seosten aineosina – erityisesti kosmetiikkatuotteissa. Muita käyttökohteita ovat muun muassa kuivapesuaineet, lääkeaineet sekä kodin- ja autonhoitotuotteet (pesu- ja puhdistusaineet).

D4:n ja D5:n käyttöä poishuuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa on rajoitettu jo aiemmin voimaan tulleella asetuksella (2018/35), jota sovelletaan 31.1.2020 alkaen.

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta. ECHA toivoo kommentteja 20.5.2019 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Ehdotusta voi kuitenkin kommentoida 20.9.2019 saakka.  

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033