Konsertit ja festivaalit

Festivaalien, konserttien, näytösten ja muiden yleisötapahtumien pääjärjestäjä vastaa tilaisuuden kokonaisturvallisuudesta. Pääjärjestäjä laatii koko tapahtumaa koskevan turvallisuusasiakirjan.
 

Asiakirjat kuntoon
 

Laadi tapahtumasta turvallisuusasiakirja hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Turvallisuusasiakirja pitää laatia yleisötapahtumista, joista voi aiheutua vaaraa asiakkaiden tai sivullisten turvallisuudelle. Vaara voi aiheutua esimerkiksi tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän, tapahtumassa käytettävien erikoistehosteiden tai osallistujille tarjolla olevien aktiviteettien vuoksi. Voit yhdistää turvallisuusasiakirjan tapahtuman pelastus- tai turvallisuussuunnitelmaan, kunhan otat huomioon turvallisuusasiakirjalta vaaditut asiat.

Yleisötilaisuus voi pitää sisällään erilaisia ohjelmapalveluita, joihin asiakkaat voivat osallistua, esim. benji-hyppy, poniratsastus tai kiipeily. Ohjelmapalvelun toteuttajan on laadittava omasta palvelustaan turvallisuusasiakirja. Ohjelmapalvelun turvallisuusasiakirjaa ei tarvita, jos ohjelmapalveluita tarjoava toimija arvioi, että palveluun sisältyvä riski on vähäinen.

Tapahtuman pääjärjestäjän kannattaa pyytää turvallisuusasiakirjat kaikilta tapahtumaan osallistuvilta palveluntarjoajilta jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, jolloin on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa tapahtuman kokonaisturvallisuuteen.
 

Tunnista vaarat
 

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota huomioon erityisesti seuraavia asioita:

Sisätapahtumat

 • yleisömäärä ja erityisen ahtaat kohdat, esim. kapeikot, lavan edusta
 • kohdeyleisö ja ikärajat
 • osallistujien tai esiintyjien toiminnasta aiheutuvat vaarat
 • valo-, ääni- ja pyroefektit
 • sähkökatkot ja muut poikkeustilanteet

Ulkotapahtumissa edellisten lisäksi

 • väliaikaiset rakenteet, esim. tuenta, kiinnitykset, kantavuus
 • liikenne ja kuljetukset, esim. huoltoajo, ajoesteet, ajonäytökset
 • sääolosuhteet, kuten tuuli, helle, rankkasade, salamat, lumi- tai jäätilanne
 • maaperä, mm. kantavuus, sortumat, veden läpäisykyky
 • vesistöjen läheisyys
 • sivullisille aiheutuvat vaarat

Tunnista vaarat ja arvioi riskejä jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ja koko tapahtuman ajan. Suunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamisen avulla voit ennaltaehkäistä mahdollisia vaaratilanteita ja antaa osallistujille riittävät tiedot vaarasta. Mikäli havaitset tapahtuman aikana muutoksia, joista voi aiheutua vaaraa, ryhdy välittömästi toimeen vaaran poistamiseksi tai tapahtuman keskeyttämiseksi.

Infograafi konsertit ja festivaalit

Ota huomioon konsertin tai festivaalin suunnittelussa

Luvat
Selvitä ja hae tapahtumalle tarvittavat luvat.

Turvallisuussuunnittelu
Aloita vaarojen tunnistaminen ja turvallisuussuunnittelu riittävän ajoissa.

Tapahtumapaikka, toiminnot ja rakenteet
Suunnittele ja mitoita tapahtumapaikka, toiminnot ja rakenteet turvallisiksi.

Varmista turvallisuus
Tee yhteistyötä tapahtumaan osallistuvien palveluntarjoajien kanssa turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleisö
Mieti, miten yleisöä opastetaan ja ohjataan niin, että turvallisuus säilyy koko tapahtuman ajan.

Turvallisuusasiakirja
Laadi tapahtumalle turvallisuusasiakirja. Pyydä turvallisuusasiakirjat ohjelmapalveluista.

Turvallinen tapahtuma
Tapahtuman aikana seuraa turvallisuustilannetta ja puutu tarvittaessa nopeasti asiaan.

Jälkiarviointi
Tapahtuman jälkeen arvioi, miten turvallisuus onnistuttiin varmistamaan ja mitä tilanteesta voidaan oppia.